07 квітня 2017 р. о 13:00 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Процюк Людмили Олександрівни

07 квітня 2017 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 (м. Краматорськ Донецької області, бульвар Машинобудівників, 39, аудиторія 2335) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Процюк Людмили Олександрівни

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри внутрішньої медицини № 1 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України

Назва дисертації – «Поліморфізм гену серотонінових рецепторів (5-HTR2A) у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.12 – ревматологія

Науковий керівник – Станіславчук Микола Адамович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України)

Офіційний опонент – Кузьміна Ганна Петрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти (Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

Офіційний опонент – Надашкевич Олег Никонович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України)

 

Автореферат Процюк Л.О.

Дисертация Процюк Л.О.

Відгук офіційного опонента Надашкевича О. Н. на дисертацію Процюк Л. О.

Відгук офіційного опонента Кузьміної Г. П. на дисертацію Процюк Л. О.

  
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top