30 червня 2017 року о 10:00 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Таєра Джамал Іззат Арара

30 червня 2017 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 (м. Краматорськ Донецької області, бульвар Машинобудівників, 39, аудиторія 2335) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Таєра Джамал Іззат Арара

Назва дисертації – «Діагностика та консервативне лікування диспластичного сколіозу у дітей»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія

Науковий керівник – Климовицький Володимир Гарійович, доктор медичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії (Донецький національний медичний університет МОЗ України (м. Лиман))

Офіційний опонент – Шевченко Станіслав Дмитрович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу патології хребта та суглобів дитячого віку (Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» (м. Харків))

Офіційний опонент – Шимон Василь Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії медичного факультету (Державний вищій навчальний заклад «Ужгородський національний університет» МОН України)

 

Автореферат Таєра Джамал Іззат Арара

Дисертація Таєр Джамал Іззат Арар

Відгук офіційного опонента В. М. Шимона на дисертацію Таєра Джамала Іззат Арара

Відгук фіційного опонента С. Д. Шевченка на дисертацію Таєра Джамала Іззат Арара

 

  
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top