29 червня 2017 року о 10:00 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Бевзенко Т.Б.

29 червня 2017 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 (м. Краматорськ Донецької області, бульвар Машинобудівників, 39, аудиторія 2335) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Бевзенко Тетяни Борисівни

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (м. Київ), доцент кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Назва дисертації – «Ураження нирок при системних васкулітах: клінічні, лабораторні та морфологічні особливості перебігу, фактори ризику, питання патогенезу»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.12 – ревматологія

Науковий консультант – Головач Ірина Юріївна, доктор медичних наук, професор, керівник центру ревматології (клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами (м. Київ))

Офіційний опонент – Кузьміна Ганна Петрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти (Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

Офіційний опонент – Борткевич Олег Петрович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології (ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ))

Офіційний опонент – Рекалов Дмитро Геннадійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб № 3 (Запорізький державний медичний університет МОЗ України)

 

Автореферат Бевзенко Т.Б.

Дисертація Бевзенко Т. Б.

Відгук офіційного опонента Д. Г. Рекалова на дисертацію Бевзенко Т. Б.

Відгук офіційного опонента О. П. Борткевича на дисертацію Бевзенко Т. Б.

Відгук офіційного опонента Г. П. Кузьміної на дисертацію Бевзенко Т. Б.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…