17 квітня 2018 року о 13:00 захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Кувікової Інни Петрівни

17 квітня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 (м. Краматорськ Донецької області, бульвар Машинобудівників, 39, аудиторія 2335) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Кувікової Інни Петрівни

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – науковий співробітник відділу клінічної ревматології Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (навчально-науково-лікувальний комплекс) Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України

Назва дисертації – «Гіпергомоцистеїнемія та асоційовані з нею метаболічні порушення як фактори ризику ураження судин у хворих на антифосфоліпідний синдром»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.12 – ревматологія

Науковий керівник – Шевчук Сергій Вікторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України)

Офіційний опонент – Борткевич Олег Петрович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології (Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ))

Офіційний опонент – Яцишин Роман Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є. М. Нейка (Державний вищій навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України»)

 

Автореферат Кувікової Інни Петрівни

Відгук офіційного опонента Р.І. Яцишина на дисертацію Кувікової І.П.

Відгук офіційного опонента О.П. Борткевича на дисертацію Кувікової І.П.

Автореферат Кувікової Інни Петрівни

Дисертація Кувікова І.П.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…