23 травня 2018 року о 10:00 захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Нітефор Лариси Василівни

23 травня 2018 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 (м. Краматорськ Донецької області, бульвар Машинобудівників, 39, аудиторія 2335) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Нітефор Лариси Василівни

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Назва дисертації – «Саркома молочної залози: оптимізація діагностики та лікування хворих»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія

Науковий керівник – Галайчук Ігор Йосифович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»)

Офіційний опонент – Литвиненко Олександр Олександрович, доктор медичних наук, професор, керівник відділу радіоіндукованих онкологічних захворювань (Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», (м. Київ))

Офіційний опонент – Крижанівська Анна Євстахіївна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри онкологiї (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України»)

 

 Автореферат Нітефор Лариси Василівни

Відгук офіційного опонента Крижанівської А. Є. на дисертацію Нітефор Л.В.

Відгук офіційного опонента Литвиненка О. О. на дисертацію Нітефор Л.В.

Дисертація Нітефор Л.В. 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top