24 травня 2018 року о 10:00 захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Романченка Максима Ігоровича

24 травня 2018 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 (м. Краматорськ Донецької області, бульвар Машинобудівників, 39, аудиторія 2335) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Романченка Максима Ігоровича

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри внутрішньої медицини № 4 Одеського національного медичного університету МОЗ України

Назва дисертації – «Підвищення ефективності лікування подагри з артеріальною гіпертензією на основі використання статинотерапії»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.12 – ревматологія

Науковий керівник – Золотарьова Наталія Артемівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 4 (Одеський національний медичний університет МОЗ України)

Офіційний опонент – Кузьміна Ганна Петрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти (Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

Офіційний опонент – Проценко Галина Олександрівна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця і ревматології (Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ))

 

 Автореферат Романченка Максима Ігоровича

Відгук офіційного опонента Проценко Г. О. на дисертацію Романченка М.І.

Відгук офіційного опонента Кузьміної Г. П. на дисертацію Романченка М.І.

Дисертація Романченко М.І. 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top