16 листопада 2018 року о 10:00 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Бадіона Юрія Олексійовича

16 листопада 2018 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 (м. Краматорськ Донецької області, бульвар Машинобудівників, 39, аудиторія 2335) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Бадіона Юрія Олексійовича

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєасистент кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії Медичного інституту Сумського державного університету МОН України

Назва дисертації – «Оптимізація допомоги постраждалим із поєднаною скелетною травмою на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах в умовах агропромислового регіону»

Шифр та назва спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія

Науковий керівник – Шкатула Юрій Васильович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії (медичний інститут Сумського державного університету МОН України)

Офіційний опонент – Климовицький Федір Володимирович, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії (Донецький національний медичний університет МОЗ України (м.Лиман))

Офіційний опонент – Істомін Андрій Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини (Харківський національний медичний університет МОЗУкраїни)

 

Автореферат Бадіона Юрія Олексійовича

Дісертація Бадіона Юрія Олексійовича

Відгук офіційного опонента Климовицького Ф.В. на дисертацію Бадіона Ю.О.

Відгук офіційного опонента Істоміна А.Г. на дисертацію Бадіона Ю.О. 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top