Інформація про засіданні Вченої ради ДонНМУ

12 січня 2015 р. р. в Краматорську відбулося засідання Вченої ради ДонНМУ під головуванням ректора, члена-кореспондента НАМНУ, д. мед.н., проф. Думанського Ю. В. вченої ради ДонНМУ розглянув питання, пов'язані з підготовкою до початку занять у весняному семестрі 2014-15 навчального року.

 

12 січня 2015 р. р. в Краматорську відбулося засідання Вченої ради ДонНМУ під головуванням ректора, члена-кореспондента НАМНУ, д. мед.н., проф. Думанського Ю. В. вченої ради ДонНМУ розглянув питання, пов'язані з підготовкою до початку занять у весняному семестрі 2014-15 навчального року.Зокрема:

  • ректор проф. Ю. В. Думанський поінформував членів Вченої ради та присутніх викладачів щодо організації навчального процесу з лютого місяця 2015 р., про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у вузі і про підготовку до ліцензійних іспитів Крок-1,2,3, а також про завдання, що стоять перед колективом викладачів внз;
  • перший проректор проф. П. Р. Кондратенко доповів про готовність до початку занять студентів і лікарів-інтернів на теоретичних та клінічних кафедрах, а також про організацію навчального процесу; при цьому проф. Кондратенко П. К. підкреслив, що у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення академічної автономії вищих навчальних закладів наказом Міністерства освіти і науки України від 17.09.2014 № 1050 скасовано наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 № 774 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;
  • декан медичного факультету проф. А. В. Герасименко доповів про готовність деканату до оформлення документів студентів та інтернів), які зареєструвалися для навчання в ДонНМУ, і порядок допуску їх до занять;
  • проректор з АГР Попадинець А. А. поінформував членів ради про готовність матеріально-технічної бази для проведення занять у навчальний аудиторіях і клініках р. Краматорська і р. Слов'янська, а також про поселення іногородніх студентів.
  • Вчена рада ДонНМУ прийняв низку відповідних рішень з обговорюваних питань, зокрема:
  • після реєстрації студентів почати заняття у відповідності з навчальними програмами і календарно-тематичними планами на всіх курсах за всіма спеціальностями з 2 лютого 2015 року згідно з затвердженим розкладом занять;
  • завідуючим кафедрами до 2 лютого 2015 року скласти і затвердити в установленому порядку календарно-тематичні плани лекцій і практичних занять у відповідності з робочими програмами з предметів;
  • перший проректор проф. Кондратенко П. Р. підготувати запити в медичні вузи України про студентів ДонНМУ (колишніх вільних слухачів) зарахованих для продовження навчання в їх внз;
  • до 10.02.2015 підготувати наказ по ДонНМУ про відрахування студентів, які не приступили до занять ДонНМУ за новою юридичною адресою (р. Красний Лиман) з 2 лютого і виключити їх з реєстру ЄДЕБО України («Єдина державна електронна база з питань освіти») ( згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5.12.2014 р. №1210-р «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах»).
  • навчального відділу ДонНМУ спільно з деканатом до 10.02.2015 р. розробити графік ліквідації наявної у студентів академічної заборгованості за попередній семестр.

  
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top