Всеукраїнський Форум студентів-медиків та молодих лікарів «Керуй майбутнім медицини»

Про поїздку делегації студентів ДонНМУ ім. М. Горького на Всеукраїнський Форум студентів-медиків та молодих лікарів «Керуй майбутнім медицини»

deleg

26 березня у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбувся Всеукраїнський Форум студентів-медиків та молодих лікарів «Керуй майбутнім медицини», організатором якого виступила ГО «Всеукраїнська молодіжна асоціація студентів-медиків». Тема форуму: «Реформа охорони здоров’я та медичної освіти в Україні, роль студентів-медиків та молодих лікарів».

У заході взяли участь лідери студентського самоврядування з 13-ти вищих медичних навчальних закладів України.

Донецький Національний медичний університет ім. М.Горького (м. Красний Лиман) представляла студенти 5-6 курсу:

- Гєнбач І. О. – координатор UMSA у ДонНМУ, заступник голови СНТ ДонНМУ

- Юрчєнко Д. О. – голова студентського самоврядування ДонНМУ

- Саранов В. В. – заступник голови самоврядування ДонНМУ

- Єрьомченко А. В. – голова СНТ ДонНМУ

- Ільченко С. О. – голова профспілки студентів ДонНМУ

- Кузякін О. О. – заступник голови профспілки студентів ДонНМУ
Форум відкрив голова всеукраїнської молодіжної асоціації студентів-медиків (UMSA), студент 6 курсу НМУ імені О.О.Богомольця Мелкумян Г.А., який наголосив на необхідності участі саме студентів-медиків та молодих лікарів у реформуванні системи охорони здоров’я та медичної освіти, адже це є фундамент дійсно новітніх та сучасних ідей, рушійна сила і майбутнє даної сфери. 

Від імені Національного медичного університету імені О.О. Богомольця учасників та гостей форуму привітав перший проректор з науково-педагогічної роботи НМУ, професор Цехмістер Я.В., наголосивши на актуальності проведення заходу, важливості боротьби з корупцією у медичній освіті, та охарактеризував позитивні зміни, що вже відбулись в НМУ. 

Після офіційного відкриття були заслухані доповіді високоповажних гостей форуму. З першою доповіддю виступив начальник Управління реформ системи охорони здоров'я МОЗ України Надутий К. О., який презентував учасникам Концепцію реформування системи охорони здоров`я Україні та закликав присутніх долучитись до участі у процесі реформування. Була приділена увага розподіленню обсягів медичних послуг у новій моделі національної охорони здоров’я. Згідно з цією моделлю 80% обсягів послуг повинно надаватися за зверненням у рамках первинної медичної допомоги у амбулаторіях та ЦПМД, що мають бути територіально доступні для населення, 15% - обслуговуванням за направленням у закладах(вторинна медична допомога), радіус обслуговування яких не повинен перевищувати 90 км, доступність яких досягається в першу чергу за рахунок транспорту екстреної медичної допомоги. Останні 5% обсягів мають надаватися у рамках третинної медичної допомоги високоспеціалізованими закладами міжрегіональної та національної доступності. Приділена увага необхідній випереджаючої інформаційно-комунікаційної кампанії для отримання підтримки з боку населення.

Питання ефективності фінансування розглядалося з боку необхідності сплачувати надані медичними закладами послуги, але з приділенням значної уваги якості цих послуг. Це досить відрізняється від існуючої системі, коли утримання закладів ОЗ йде безвідносно результатів їх діяльності. Крім того, фінансування первинної, вторинної та невідкладної допомоги має бути за рахунок регіонального бюджету. Запропонована модель фінансування ґрунтується на доказових дослідженнях (ВООЗ) та рекомендаціях Світового банку.

Крім запропонованого проекту був представлений короткий звіт по відпрацьованим напрямам. На даний час затверджено:

•​ об’єднання бюджетних коштів на рівні регіону, що дозволило підвищити справедливість розподілу ресурсів ВМД та забезпечити більшу рівність у доступі до її послуг

•​ структурне, функціональне та фінансове виділення ПМД, шляхом створення центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі – ЦПМСД);

•​ укладення договорів з ЦПМСД про медичне обслуговування населення та програмно-цільовий метод планування їхніх бюджетів;

•​ спрощений порядок фінансування ЦПМСД, який поширено у ЗОЗ, що надають вторинну та екстрену медичну допомогу (ЕМД), пілотних регіонів, та ЗОЗ, що надають ПМД на всій території України;

•​ новий більш ефективний механізм вибору та зміни лікаря, що надає ПМД;

•​ механізм регульованого доступу до ВМД та ТМД через систему направлень;

•​ запровадження оплати праці з урахуванням обсягів і якості наданих послуг, у т.ч. профілактичної роботи, для працівників, які надають ПМД, що дозволило суттєво збільшити рівень їхньої заробітної плати (цей механізм мав бути поширений на всі регіони України з жовтня 2014 року);

•​ формування нової системи ЕМД на території держави в рамках реалізації положень Закону України «Про екстрену медичну допомогу». Підпорядкування усіх структур з надання ЕМД єдиним регіональним центрам забезпечило екстериторіальність у діяльності цієї системи та, відповідно, сприяло дотриманню нормативів доїзду й оптимізації подальшого медичного маршруту пацієнта;

•​ фінансування ЗОЗ ВМД з обласного бюджету та планування створення лікарень інтенсивного лікування, спеціалізації інших лікарень, у рамках чого здійснено скорочення малопотужних лікарень та розпочато згортання малоефективних підрозділів центральних районних і міських лікарень з одночасним розширенням відповідних потужностей перспективних лікарень інтенсивного лікування.

Наступним спікером був Президент Української федерації роботодавців у сфері охорони здоров’я Загородній В. В., який запевнив, що потрібно створювати нову "українську" систему, яка має долучити до себе все найкраще та буде адаптована до нашої кон`юнктури. Він нагадав, що будь-яка система охорони здоров’я, повинна спиратися на три головні принципи: рівність, доступність та справедливість. Було зазначено, що моделі ОЗ Семашка, Бісмарка та Бевереджа однаково ефективно виконували свою функцію, тому що спиралися на ці базові принципи, різниця полягала у економічному та публічному механізмі управління кожною системою їх ефективності.

Далі виступив HR-Директор корпорації «ЮРІЯ-ФАРМ» Найда І. В., який акцентував увагу на особистих якостях, якими повинен володіти лікар як спеціаліст, а також підняв проблему розвитку ефективного менеджменту в сфері охорони здоров`я. Була приділена увага реінжинірингу як основі постійного підвищення ефективності процесів, що пов’язані з бізнесом, керівництвом та наданням послуг у сфері ОЗ.

З приводу реформування медичної освіти виступив головний спеціаліст департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки МОЗ Баранніков К. В., який розповів про важливість збільшення практичних навичків для студентів медичних вузів, необхідності подальшої підготовки сімейних лікарів та відповів на питання з аудиторії щодо можливості змін в системі післядипломної освіти для медиків. 

В другій частині форуму були презентовані проекти та пропозиції Всеукраїнської молодіжної асоціації студентів-медиків, які на думку її членів здатні реально впливати на розвиток медичної освіти в Україні та сприяти реформуванню системи охорони здоров`я. 
Зокрема, Мелкумян Г.А. розповів про підготовку UMSA до програми міжнародних студентських обмінів IFMSA SCOPE та перспективи розвитку міжнародних програм в Україні.

Голова комітету SCOPH UMSA, Я. Дубневич підвела підсумки першого етапу всеукраїнського проекту «Медичний волонтер». Проект розпочався з листопада 2014 року та має за мету створення навчально-тренувальних центрів за програмами домедичної допомоги у ВМНЗ України, запровадження європейських стандартів в наданні домедичної допомоги та системний розвиток медичної освіченості серед населення. Локальні координатори UMSA прозвітували про виконання другого етапу проекту. 
Погляди та пропозиції щодо вдосконалення освіти в медицині висловив голова ГО «Студдовіра» В. Гілюк, презентивуваши проект «НМУ-TV», та голова Національної молодіжної ради України, А. Колобов із власною доповіддю. 

Заступник голови UMSA з внутрішніх зв’язків презентував положення про співробітництво ВМНЗ України з установами академій наук України 

Форум висвітлив важливі та цікаві питання охорони здоров’я та освіти. Виступи експертів вкотре підкреслили важливість саморозвитку у становленні професійності майбутніх лікарів. Реформи мають стати невід’ємною частиною майбутньої України, повинні мати практичне підґрунтя і грамотне поступове виконання.

Без-имени-3 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top