Судова медицина. Підручник

СУДОВА МЕДИЦИНА. ПІДРУЧНИК

В кінці 2017 року побачило світ 4-те видання підручника «Судова медицина». Авторами підручника є співробітники Донецького національного медичного університету.

Герасименко О.І. Судова медицина: Підручник / О.І. Герасименко, К.О. Герасименко, А.Г. Антонов; За заг. ред. О.І. Герасименка. – 4-те вид., переробл. та доповн. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 464 с.

Автори:

Герасименко О.І.професор кафедри патоморфології,  судової медицини та гістології Донецького національного медичного університету, доктор медичних наук, професор.

Герасименко К.О. асистент кафедри патоморфології,  судової медицини та гістології Донецького національного медичного університету, кандидат медичних наук.

Антонов А.Г. доцент кафедри патоморфології,  судової медицини та гістології Донецького національного медичного університету, кандидат медичних наук, доцент.

Рецензенти:

Білецька Г.А.доцент кафедри організації судових та правохоронних органів Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», кандидат медичних наук, доцент.

Гуров О.М. завідувач кафедри судово-медичної експертизи Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, доктор медичних наук, професор.

Клименко Н.І. професор кафедри судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України, професор кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, доктор юридичних наук, професор.

Міхайліченко Б.В. завідувач кафедри судової медицини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.

Мішалов В.Д. завідувач кафедри судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, доктор медичних наук, професор.

У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс судової медицини. Надана актуальна інформація щодо правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових експертів, інформація, яка дозволить визначити ознаки впливу на організм або труп певних чинників, вирішити питання про механізм утворення, зажиттєвість і давність ушкодження, причину смерті, тяжкість тілесного ушкодження тощо.

Розглянуто питання дослідження та експертизи речових доказів із слідами біологічного походження та типові помилки судово-медичних експертів. Значна увага приділяється судово-медичній експертизі живих осіб та експертизі трупів. Питання законодавчого регулювання судово-медичної експертної діяльності надані на сучасному рівні.

Підручник є зручним для використання студентами юридичного напрямку, оскільки розставлені акценти щодо використання судово-медичних даних працівниками органів внутрішніх справ, слідчими, суддями, працівниками прокуратури та адвокатури. Одночасно навчальний матеріал надано в повному обсязі відповідно до навчальних програм, за якими навчаються студенти вищих медичних навчальних закладів.

Видання розраховане на студентів вищих медичних та юридичних навчальних закладів, судово-медичних експертів, лікарів-експертів та юристів.

УДК 340.6(075)

ББК 58.1

         Г37

ISBN 978-617-632-083-8

002 61 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top