До відома іноземних студентів

Вартість навчання студентів іноземних громадян
у Донецькому національному медичному університеті
за перший рік 2018-2019 навчального року

Спеціальність Вартість навчання
за рік, у.о.
 221  Стоматологія (англійська/французьска мова навчання)  3300
 221  Стоматологія (українська/російська мова навчання)  2800
 222  Медицина (англійська/французьска мова навчання)  3100
 222  Медицина (українська/російська мова навчання)  2500
 226  Фармація, Промислова фармація (світня програма "Фармація")  
        (англійська/французьска мова навчання)
 2500
 226  Фармація, Промислова фармація (світня програма "Фармація")
        (українська/російська мова навчання)
 2300

 

Cost of studying students of foreign citizens
in Donetsk National Medical University
for the first year of the 2018-2019 school year

Specialty Tuition fee per year, u.o.
 221 Dentistry (English / French language training)  3300
 221 Dentistry (Ukrainian / Russian language training)  2800
 222 Medicine (English / French language training)  3100
 222 Medicine (Ukrainian / Russian language training)  2500
 226 Pharmacy, Industrial Pharmacy (flaring program "Pharmacy")
        (English / French language training)
 2500
 226 Pharmacy, Industrial Pharmacy (flaring program "Pharmacy")
        (Ukrainian / Russian language training)
 2300

 

Код ЄДРПОУ 02010698  Одержувач ДНМУ
р/р: 31259203100594   у ДКСУ м. Київ МФО: 820172 
Адреса: 84404, м. Лиман, вул. Привокзальна, 27
Найменування платежу: за навчання ________________(П.І.Б.)
згідно  договору №______________від «___»________20____р.

 

До відома іноземних студентів ДНМУ

Договір (українською)

Договор (на русском)

Contract (english) 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top