21 квітня 2016року відбудеться V ювілейний Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України"

Міністерство охорони здоров'я України iнформує, що вiдповiдно до "Реєстру з''їздiв, конгресів, симпозiумiв iнауково-практичних конференцiй, якi проводитимуться в 2016 році" (пункт 3, с. 8, роздiл "Конгреси") у ВЦ "КиївЕкспоПлаза" (м. Київ, вул. Салютна 2-Б) 19-21 квiтня 2016року вiдбудеться V ювiлейний Мiжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України". У рамках Конгресу вiдбудеться понад 65науково-практичних секцій: конференцiй, семінарів, симпозiумiв, круглих столiв, майстер-класiв та практичних шкiл. Органiзатор Конгресу - Національна академiя медичних наук України. Спiворганiзаторами науково-практичних заходiв Конгресу виступають Національна медична академiя пiслядипломної освiти імені П.Л.Шупика та понад 85науково-дослiдних установ МОЗ та НАМНУкраїни, а також медичнi асоцiацiї i громадськi установи. Основна мета Конгресу - це демонстрацiя новітніх досягнень у сферi охорони здоров'я, професiйний дiалог мiж представниками наукових, освітніх та громадських органiзацiй, вiтчизняних i закордонних виробникiв, ознайомлення з новiтнiми науковими технологіями та обладнанням з метою пiдвищення кваліфікаціїспеціалістів, розширення і вдосконалення методів та методик у лікуванні, використаннi медичних препаратiв нового поколiння тощо. 
 
           
Copyright © 2005 - 2016 Донецький національний медичний університет
Back to top