ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

11-12 вересня 2012 р. об 1100 годині у конференц-залі кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету (ДОКТМО, 4 корпус, 8 поверх) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02.

 Порядок денний:

 1. Захист дисертаційної роботи доцента кафедри гістології, цитології та ембріології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Сулаєвої Оксани Миколаївни «Патогенез гострих кровотеч з виразок гастродуоденальної зони», що подана на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 Офіційний опонент – Єльський В. М., доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри патофізіології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.

 Офіційний опонент – Гоженко А. І., доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної та клінічної патології Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (м. Одеса).

 Офіційний опонент – Звягінцева Т. В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури Харківського національного медичного університету МОЗ України.

 

 2. Захист дисертаційної роботи лікаря-терапевта регіонального лікувально-діагностичного центру медичної реабілітації Державної установи «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України» (м. Донецьк) Салахової Ганни Мавлютдинівни «Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі легенево-серцево-судинних порушень та їх корекція мезенхімальними стовбуровими клітинами при експериментальній легеневій гіпертензії», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 Науковий керівник Попандопуло А. Г., доктор медичних наук, доцент, завідувач лабораторії клітинного та тканинного культивування Державної установи «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України» (м. Донецьк).

 Офіційний опонент – Єльський В. М., доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри патофізіології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.

 Офіційний опонент Звягінцева Т. В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури Харківського національного медичного університету МОЗ України.

 

 3. Захист дисертаційної роботи доцента кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського національного медичного університету Заздравнова Андрія Анатолійовича «Клініко-патогенетична та морфо-функціональна характеристики ревматоїдного артриту та анкілозивного спондилоартриту, ускладнених ураженнями стравоходу та шляхи їх медикаментозної корекції», що подана на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія.

 Офіційний опонент – Ігнатенко Г. А., доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри пропедевтичної та внутрішньої медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України

 Офіційний опонент – Борткевич О. П., доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ)

 Офіційний опонент Бурмак Ю. Г., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини Луганського державного медичного університету МОЗ України

 

 4. Захист дисертаційної роботи асистента кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Башмакова Михайла Миколайовича «Патогенетичне обґрунтування сучасних методів лікування гнійно-запальних ускладнень з боку нижніх кінцівок при цукровому діабеті другого типу», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 Науковий керівник – Мухін І. В., доктор медичних наук, доцент, професор кафедри пропедевтичної та внутрішньої медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)

 Офіційний опонент – Барінов Е. Ф., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології й ембріології (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)

 Офіційний опонент – Колдунов В. В., доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (Державний заклад «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України)

 

 Запрошуються фахівці зі спеціальності, а також усі бажаючі.

Учений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.02, д.мед.н.,

професор   М. В. Єрмолаєва