ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
2 листопада 2012 р. об 11.00 годині у конференц-залі кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету (ДОКТМО, 4 корпус, 8 поверх) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02.
    Порядок денний:
    1. Захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Пушкарьової Євгенії Євгенівни «Клініко-патогенетичне значення мікроелементів в довкіллі й організмі хворих на псоріатичний артрит», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 - ревматологія.
Науковий керівник – Єрмолаєва М. В., доктор медичних наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Станіславчук М. А., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України)
Офіційний опонент – Бур¢янов О. А., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України (м. Київ))
    2. Захист дисертаційної роботи старшого лаборанта кафедри фізіології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Сосновської Ольги Олександрівни «Клініко-патогенетичне значення ендотеліальної дисфункції судин у хворих на псоріатичний артрит», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 - ревматологія.
Науковий керівник – Синяченко О. В., член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Гнилорибов А. М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 1 (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Бур¢янов О. А., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України (м. Київ))
    Запрошуються фахівці зі спеціальності, а також усі бажаючі.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02,
д.мед.н., професор                                    М. В. Єрмолаєва