ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
3 та 4 грудня 2012 р. у конференц-залі кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету (ДОКТМО, 4 корпус, 8 поверх) відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02.
    
Порядок денний (03.12.2012):
    1. Захист дисертаційної роботи вченого секретаря Державної установи «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України» (м. Донецьк) Михайліченка Вячеслава Юрійовича «Роль ізогенної клітинної кардіоміопластики при інфаркті міокарда (експериментально-клінічне дослідження)», що подана на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.
Офіційний опонент – Єльський В. М., доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри патологічної фізіології (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Мойбенко О. О., доктор медичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України)
Офіційний опонент – Колесник Ю. М., доктор медичних наук, професор, ректор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України)

    2. Захист дисертаційної роботи в. о. асистента кафедри патологічної фізіології Державної установи «Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського» (м. Сімферополь) Щербака Віктора Володимировича «Протеолітичні та антиоксидантні механізми розвитку репаративних процесів у легенях при їх запаленні», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.
Науковий керівник – Кубишкін А. В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Державна установа «Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського» МОЗ України (м. Сімферополь))
Офіційний опонент – Золотухін С. Є., доктор медичних наук, професор, завідувач відділу патофізіології Інституту травматології та ортопедії (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Шевченко О. М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (Харківський національний медичний університет МОЗ України)

 
Порядок денний (04.12.2012):
    1. Захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Тов Інесси Валеріївни «Гендерні та вікові особливості перебігу й ефективності лікування анкілозивного спондилоартриту», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія.
Науковий керівник – Синяченко О. В., член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Ігнатенко Г. А., член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтичної та внутрішньої медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Ребров Б. О., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини факультету післядипломної освіти (Державний заклад «Луганський державний медичний університет» МОЗ України)

    2. Захист дисертаційної роботи заочного аспіранта кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Петренко Олени Анатоліївни «Зв¢язок поширеності, особливостей перебігу та лікування ревматоїдного артриту з екологічними чинниками довкілля», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія.
Науковий керівник – Синяченко О. В., член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Кузьміна Г. П., доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти (Державний заклад «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України)
Офіційний опонент – Ребров Б. О., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини факультету післядипломної освіти (Державний заклад «Луганський державний медичний університет» МОЗ України)
    Початок засідань об 1100 годині.
    Запрошуються фахівці зі спеціальності, а також усі бажаючі.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02,
д.мед.н., професор                                    М. В. Єрмолаєва