ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
26 квітня 2013 р. у конференц-залі кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету (ДОКТМО, 4 корпус, 8 поверх) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02.
    
Порядок денний:
    1. Захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри патологічної фізіології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Стрельченка Юрія Ігоровича «Патогенетичні механізми опікової травми та можливість їх корекції поляризованим світлом (експериментальне дослідження)», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.
Науковий керівник – Єльський В. М., доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри патологічної фізіології (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Гуляр С. О., доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України (м. Київ))
Офіційний опонент – Шевченко О. М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (Харківський національний медичний університет МОЗ України)

    2. Захист дисертаційної роботи асистента кафедри патологічної фізіології Державної установи «Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського» (м. Сімферополь) Литвинової Світлани Вікторівни «Патогенетична роль протеїназ і їх інгібіторів у формуванні патології репродуктивної системи жінок», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.
Науковий керівник – Кубишкін А. В., доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри патологічної фізіології (ДУ «Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського» МОЗ України (м. Сімферополь))
Офіційний опонент – Казімірко Н. К., доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри патологічної фізіології (ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України)
Офіційний опонент – Шевченко О. М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (Харківський національний медичний університет МОЗ України)
    Початок засідання о 1000 годині.
    Запрошуються фахівці зі спеціальності, а також усі бажаючі.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02,
д.мед.н., професор                                    М. В. Єрмолаєва