ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

4 червня 2013 р. у конференц-залі кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету (ДОКТМО, 4 корпус, 8 поверх) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02.

Порядок денний:
    1. Захист дисертаційної роботи молодшого наукового співробітника відділу генетики людини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (м. Київ) Шапошник Лариси Анатоліївни «Особливості експресії репаративного ензиму О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази у нормальних і пухлинних клітинах людини», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.
Науковий керівник – Главацький О. Я., доктор медичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділення внутрішньомозкових пухлин (Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України (м. Київ))
Науковий керівник – Лукаш Л. Л., доктор біологічних наук, професор, завідувачка відділу генетики людини (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (м. Київ))
Офіційний опонент – Зінкович І. І., доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Досенко В. Є. доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу загальної молекулярної патофізіології (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України (м. Київ))

    2. Захист дисертаційної роботи асистента кафедри внутрішньої медицини № 1 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Петренко Ірми Анзорівни «Антицитрулінові антитіла у хворих на ревматоїдний артрит: значення для діагностики, прогнозу та моніторингу захворювання», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія.
Науковий керівник – Гнилорибов А. М., доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 1 (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Пасієшвілі Л. М., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб (Харківський національний медичний університет МОЗ України)
Офіційний опонент – Ребров Б. О., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини факультету післядипломної освіти (Державний заклад «Луганський державний медичний університет» МОЗ України)

    Початок засідання о 1000 годині.
    Запрошуються фахівці зі спеціальності, а також усі бажаючі.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02,
д.мед.н., професор                                    М. В. Єрмолаєва