ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

25 червня 2013 р. у конференц-залі кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету (ДОКТМО, 4 корпус, 8 поверх) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02.

Порядок денний:
    1. Захист дисертаційної роботи асистента кафедри патологічної фізіології Державної установи «Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського» Єрмоли Юліанни Аркадіївни «Патогенетична роль протеїназ і їх інгібіторів у механізмах розвитку локальних і системних проявів перитоніту», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.
Науковий керівник – Кубишкін А. В., доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри патологічної фізіології (Державна установа «Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського» МОЗ України (м. Сімферополь))
Офіційний опонент – Єльський В. М., член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Хара М. Р., доктор медичних наук, професор, професор кафедри здоров’я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка МОН України)

    2. Захист дисертаційної роботи асистента кафедри нейрохірургії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Коровки Сергія Яковича «Механізми формування синдрому ендогенної інтоксикації при травматичній хворобі головного мозку», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.
Науковий керівник – Зябліцев С. В., доктор медичних наук, професор, завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень Центральної науково-дослідної лабораторії (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Кубишкін А. В., доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри патологічної фізіології (Державна установа «Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського» МОЗ України (м. Сімферополь))
Офіційний опонент – Хара М. Р., доктор медичних наук, професор, професор кафедри здоров’я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка МОН України)
    Початок засідання о 10.00 годині.
    Запрошуються фахівці зі спеціальності, а також усі бажаючі.Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02,
д.мед.н., професор                                    М. В. Єрмолаєва