ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
29 листопада 2013 р. у конференц-залі ДОКТМО (12 корпус) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02.
Порядок денний:
    1. Захист дисертаційної роботи лікаря-ревматолога Тернопільської обласної лікарні МОЗ України Антюк Жанни Олегівни «Клініко-патогенетичні варіанти, профілактика і лікування метаболічних змін при подагрі», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія.
Науковий керівник – Сміян С. І., доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2 (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»)
Офіційний опонент – Кузьміна Г. П., доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапії, кардіології і сімейної медицини факультету післядипломної освіти (ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України»)
Офіційний опонент – Головач І. Ю., доктор медичних наук, професор, завідувачка відділення ревматології, нефрології і внутрішньої патології (клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами (м. Київ))

    2. Захист дисертаційної роботи завідувачки ревматологічного відділення Львівської комунальної міської клінічної лікарні № 4 МОЗ України Гриценко Галини Миколаївни «Порівняльна оцінка ефективності та безпечності симптом-модифікуючих засобів сповільненої дії (глюкозаміну та хондроїтину) у лікуванні остеоартрозу колінних суглобів у хворих старших вікових груп», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія.
Науковий керівник – Григор’єва Н. В., доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату (ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України (м. Київ))
Офіційний опонент – Станіславчук М. А., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України)
Офіційний опонент – Борткевич О. П., доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології (ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ))
    Початок засідання о 1000 годині.
    Запрошуються фахівці зі спеціальності, а також усі бажаючі.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02,
д.мед.н., професор                                    М. В. Єрмолаєва