ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

     23 грудня 2010 р. об 1100 годині у залі засідань спецрад навчально-науково-лікувального комплексу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького («Університетська клініка») відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02.

 Порядок денний:
 1. Захист дисертаційної роботи доцента кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів та лабораторної діагностики факультету інтернатури і післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Городника Георгія Анатолійовича «Патогенез набряку-набухання головного мозку та обґрунтування оптимальної фармакотерапії при тяжкій черепно-мозковій травмі (клініко-експериментальне дослідження)», що подана на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія

офіційні опоненти: 
Золотухін С. Є., д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу патофізіології (Інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України);
Шандра О. А., д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізіології (Одеський державний медичний університет МОЗ України);
Гудима А. А., д.мед.н., професор, завідувач кафедри екстреної медичній допомоги і медицини катастроф з курсом військової підготовки (Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України).
 Запрошуються фахівці зі спеціальності, а також усі бажаючі.


Учений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.02, д.мед.н.,
професор                                                                                                       М. В. Єрмолаєва