ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

28 січня 2011 р. о 10.00 годині у залі засідань спецрад навчально-науково-лікувального комплексу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького («Університетська клініка») відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02.
 Порядок денний:
 1. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Петрової Вікторії Миколаївни.
Назва дисертації – “Клініко-патогенетичне значення мікроелементозу у хворих на подагру”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.12 – ревматологія
Науковий керівник – Синяченко О. В., д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Борткевич О. П., д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології (Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска” НАМН України)
Офіційний опонент – Мухін І. В., д.мед.н., доцент, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і внутрішньої медицини стоматологічного факультету (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
 2. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Герасименко Анастасії Михайлівни.
Назва дисертації – “Клініко-патогенетичне значення змін вмісту мікроелементів в організмі хворих на ревматоїдний артрит”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.12 – ревматологія
Науковий керівник – Синяченко О. В., д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Станіславчук М. А., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України)
Офіційний опонент – Борткевич О. П., д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології (Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска” НАМН України)

 Запрошуються фахівці зі спеціальності, а також усі бажаючі.


Учений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.02, д.мед.н., професор        М. В. Єрмолаєва