ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

18 березня 2011 р. о 1000 годині у залі засідань спецрад навчально-науково-лікувального комплексу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького («Університетська клініка») відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02.
 Порядок денний:
 1. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри дерматовенерології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Барінової Марії Едуардівни.
Назва дисертації – «Патогенез порушення ранового процесу за умов цукрового діабету»
Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія
Науковий консультант – Єльський В. М., д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри патологічної фізіології (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Абрамов А. В., д.мед.н., професор, професор кафедри патологічної фізіології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України)
Офіційний опонент – Клименко М. О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Харківський національний медичний університет МОЗ України)
Офіційний опонент – Костенко В. О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України (м. Полтава))
 2. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук пошукувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, лікаря-ендокринолога Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання Добровинської Олени В'ячеславівни.
Назва дисертації – «Гендерні особливості остеодефіциту у хворих на остеоартроз: клініка, патогенез, лікування»
Шифр та назва спеціальності – 14.01.12 – ревматологія
Науковий керівник – Синяченко О. В., д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Пасієшвілі Л. М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної практики - сімейної медицини (Харківський національний медичний університет МОЗ України)
Офіційний опонент – Бурмак Ю. Г., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 4 (Луганський державний медичний університет МОЗ України)

Запрошуються фахівці зі спеціальності, а також усі бажаючі.


Учений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.02, д.мед.н.,
професор        М. В. Єрмолаєва