ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

29 квітня 2011 р. об 1100 годині у конференц-залі кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету (ДОКТМО, 4 корпус, 8 поверх) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02.
 
Порядок денний:
 1. Захист дисертаційної роботи асистента кафедри біохімії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Шатової Ольги Петрівни «Відмінності метаболізму вуглеводів та нуклеотидів при пухлинах молочної залози», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Науковий керівник – Зінкович І. І. д.мед.н., професор, проректор з наукової роботи (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Золотухін С. Є., д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу патофізіології (Інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Осинський С. П., д.мед.н., професор, завідувач відділу мікрооточення пухлинних клітин (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України (м. Київ))

 Запрошуються фахівці зі спеціальності, а також усі бажаючі.

Учений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.02, д.мед.н.,
професор          М. В. Єрмолаєва