ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

10 та 13 червня 2011 р. о 9.00 годині у конференц-залі кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету (ДОКТМО, 4 корпус, 8 поверх) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02.
 
 Порядок денний:
 1. Захист дисертаційної роботи асистента кафедри внутрішньої медицини з основами пульмонології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» Благодаренко Ганни Борисівни «Клініко-патогенетичні особливості перебігу ревматоїдного артриту за наявності ендотеліальної та субклінічної гіпотиреоїдної дисфункції», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 - ревматологія.
 Науковий керівник – Єрмолаєва М. В., д.мед.н., професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики – сімейної медицини (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
 Офіційний опонент – Ігнатенко Г. А., д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і внутрішньої медицини стоматологічного факультету (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
 Офіційний опонент – Борткевич О. П., д.мед.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології (Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска” НАМН України)

 2. Захист дисертаційної роботи заочного аспіранта кафедри патологічної фізіології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Рибалко Лариси Михайлівни «Патогенез остеопенії й остеопорозу в жінок у пре- і постменопаузальному періоді життя», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.
 Науковий керівник – Зябліцев С. В., д.мед.н., професор, завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень центральної науково-дослідної лабораторії (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
 Офіційний опонент – Березовський В. Я., д.мед.н., професор, завідувач відділу клінічної патофізіології (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України (м. Київ))
 Офіційний опонент – Золотухін С. Є., д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу патофізіології (Інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України)

 3. Захист дисертаційної роботи асистента кафедри загальної стоматології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Брашкіна Аркадія Петровича «Патогенетичне обґрунтування способу регенерації кісткової тканини щелепи при запально-деструктивному процесі», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.
 Науковий керівник – Попандопуло А. Г., д.мед.н., доцент, завідувач лабораторії клітинного та тканинного культивування (Державна установа «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України» (м. Донецьк))
 Офіційний опонент – Єльський В. М., д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри патологічної фізіології (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
 Офіційний опонент – Костенко В. О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Вищій державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України (м. Полтава))

 Запрошуються фахівці зі спеціальності, а також усі бажаючі.


Учений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.02, д.мед.н.,
професор          М. В. Єрмолаєва