Спеціалізована вчена рада Д 11.600.03 повідомляє:

За 6 місяців 2012 року у спеціалізованій вченій раді Д 11.600.03 були захищені наступні дисертації:

Докторська дисертація
1. Чермних Світлана Володимирівна, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, назва дисертації «Акушерські ускладнення, що супроводжуються синдромом ендогенної інтоксикації (діагностика, клініка, патогенез, еферентна терапія)» за спеціальністю 14.01.01 – «акушерство та гінекологія», дата захисту – 21.05.2012 р., протокол № 5.
     Науковий консультант – член-кор. НАМН України, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Кандидатські дисертації:
1. Шеріф Вассеф, аспірант кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, назва дисертації «Диференційований підхід до профілактики розвитку прееклампсії у жінок з гіпертензією» за спеціальністю 14.01.01 – «акушерство та гінекологія», дата захисту – 22.02.2012 р., протокол № 2.
     Науковий керівник – член-кор. НАМН України, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

2. Нальотов Андрій Васильович, асистент кафедри педіатрії № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, назва дисертації «Ендогенна інтоксикація та шляхи її корекції у дітей з хронічним запором» за спеціальністю 14.01.10 – «педіатрія», дата захисту – 22.02.2012 р., протокол № 2.
     Науковий керівник – д. мед. н., професор Чуриліна А.В., завідувач кафедри педіатрії № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

3. Лоскутова Оксана Володимирівна, лікар акушер-гінеколог ЦМКЛ № 3 м. Донецька, назва дисертації «Сучасні підходи до лікування та профілактики передменструального синдрому у підлітків» за спеціальністю 14.01.01 – «акушерство та гінекологія», дата захисту – 21.03.2012 р., протокол № 3.
     Науковий керівник – д. мед. н., професор Яковлєва Е.Б., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

4. Куришева Ольга Олександрівна, аспірант педіатрії № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, назва дисертації «Характеристика факторів та їх вплив на пролонгацію фізіологічної жовтяниці новонароджених» за спеціальністю 14.01.10 – «педіатрія», дата захисту – 21.03.2012 р., протокол № 3.
     Науковий керівник – д. мед. н., професор Чуриліна А.В., завідувач кафедри педіатрії № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
5. Шелигіна Олена Анатоліївна, аспірант кафедри акушерства та гінекології Луганського державного медичного університету, назва дисертації «Обґрунтування алгоритму комплексного лікування пацієнток з лейоміомою матки» за спеціальністю 14.01.01 – «акушерство та гінекологія», дата захисту – 22.03.2012 р., протокол № 4.
     Науковий керівник – д. мед. н., професор Сімрок В.В., завідувач кафедри акушерства та гінекології Луганського державного медичного університету.
6. Новікова Ірина Вікторівна, лікар акушер-гінеколог Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства, назва дисертації «Особливості перебігу вагітності, профілактика та лікування її ускладнень при цитомегаловірусній інфекції у ВІЛ-інфікованих жінок» за спеціальністю 14.01.01 – «акушерство та гінекологія», дата захисту – 21.05.2012 р., протокол № 5.
     Науковий керівник – д. мед. н., професор Долгошапко О.М., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
7. Шпонка Олена Вадимівна, лікар акушер-гінеколог міського пологового будинку № 2 м. Дніпропетровська, назва дисертації «Діагностика, прогноз та лікування дисплазій шийки матки, асоційованих з папілома вірусною інфекцією» за спеціальністю 14.01.01 – «акушерство та гінекологія», дата захисту – 22.05.2012 р., протокол № 6.
     Науковий керівник – д. мед. н., професор Потапов В.О., завідувач кафедри акушерства та гінекології Дніпропетровської державної медичної академії.

На цей час у спеціалізованій вченій раді Д 11.600.03 знаходяться на розгляді наступні дисертаційні роботи:

1    Москалюк Оксани Миколаївни, асистента кафедри педіатрії № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, кандидатська дисертація «Критерії діагностики диспластикозалежного торако-діафрагмального синдрому у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – «педіатрія».
    Науковий керівник – д. мед. н., професор Чуриліна А.В., завідувач кафедри педіатрії № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

2. Капустник Наталії Володимирівни, завідуючої відділенням КЗОЗ «Харківський обласний клінічний перинатальних центр», кандидатська дисертація «Клініко-патогенетичні аспекти запальних захворювань придатків матки і оптимізація їх лікування» за спеціальністю 14.01.01 – «акушерство та гінекологія».
    Науковий керівник – д. мед. н., професор Щербина М.О., завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Харківського національного медичного університету.

3. Мертіла Бешира Бен Фержані, аспіранта кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету, кандидатська дисертація «Прогнозування та профілактика прееклампсії у вагітних з генетично обумовленими формами тромбофілії» за спеціальністю 14.01.01 – «акушерство та гінекологія».
    Науковий керівник – член-кор. НАМН України, д. мед. н., професор Чайка В.К., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

4. Васильєвої Людмили Леонідівни, лікаря акушера-гінеколога Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства, кандидатська дисертація «Тактика ведення та ендохірургічне лікування доброякісних кістозних утворень яєчників у вагітних» за спеціальністю 14.01.01 – «акушерство та гінекологія».
    Науковий керівник – д. мед. н., доцент Носенко О.М., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.Голова
спец. вченої ради Д 11.600.03
член-кор. АМНУ, д. мед. н.,
професор                                                                                              В.К. Чайка

Учений секретар –
д. мед. н., професор                                                                     О.М. Долгошапко