СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03
П О В І Д О М Л Я Є:

24 жовтня 2012 року о 12.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове (сесійне) засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1. Офіційний захист кандидатської дисертації Мертіла Бешира Бен Фержані, аспіранта кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету, «Прогнозування та профілактика прееклампсії у вагітних з генетично обумовленими формами тромбофілії» за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.
       Науковий керівник: член-кор. НАМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО
        Офіційні опоненти:
   - Сімрок В.В. – д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Луганського державного медичного університету МОЗ України;
   - Воронін К.В., д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України.

2. Офіційний захист кандидатської дисертації Москалюк Оксани Миколаївни, асистента кафедри педіатрії № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, «Критерії діагностики диспластикозалежного торако-діафрагмального синдрому у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – «педіатрія».
Науковий керівник: д. мед. н., професор Чуриліна А.В., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії № 2.
           Офіційні опоненти:
       - Нагорна Н.В. – д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України ;
       - Богмат Л.Ф., д. мед. н., професор, завідувач відділення кардіоревматології ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України (м. Харків)».
3. Прийняття дисертаційних робіт до офіційного захисту.
4. Об’яви.