СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03

П О В І Д О М Л Я Є:

27 березня 2013 року о 12.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Офіційний захист кандидатської дисертації Фаіда А.І. Арара „Диференційований підхід до ведення жінок репродуктивного віку з синдромом полікістозних яєчників”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.

 Науковий керівник: член-кор. НАМНУ, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Чайка В.К.

 Офіційні опоненти:

 - Сімрок В.В.  д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та  

 гінекології ДЗ «Луганський медичний університет МОЗ України»;

 - Грищенко О.В. – д. мед. н., професор, завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

 

2. Офіційний захист кандидатської дисертації Еллумі Мутана „Комплексна післяопераційна терапія лейоміоми тіла матки», подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.

 Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Потапов В.О.

 Офіційні опоненти:

  - Доьміна Т.М. – д. мед. н., професор, профессор кафедри акушерства,

 гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного

 університету ім. М. Горького МОЗ України;

 - Грищенко О.В. – д. мед. н., професор, завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

 

3. Обяви.