СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03
П О В І Д О М Л Я Є:

17 квітня 2013 року о 12.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове засідання (сесійне) спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1.    Офіційний захист кандидатської дисертації Крижанівської Марини Віталіївни „Диференційований підхід до ведення вагітності у жінок з передчасними пологами в анамнезі”  подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01- „акушерство та гінекологія”.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України   Долгошапко О.М.
                Офіційні опоненти:
       -  Резніченко Г.І. –  д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології Запорізької  медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.
- Корнацька А.Г. – д. мед. н., професор, завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» (м. Київ).

2.    Офіційний захист кандидатської дисертації Апанасенко Наталії Олексіївни „Фонові і передракові захворювання шийки матки у жінок репродуктивного віку: діагностика, лікування, профілактика” подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01- „акушерство та гінекологія”.
Науковий керівник: член-кор. НАМНУ, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Чайка В.К.
                Офіційні опоненти:
       -  Резніченко Г.І. –  д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології Запорізької  медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.
- Корнацька А.Г. – д. мед. н., професор, завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» (м. Київ).
3.     Об’яви.
 СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03
П О В І Д О М Л Я Є:

18 квітня 2013 року о 12.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове засідання (сесійне) спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1.    Офіційний захист кандидатської дисертації Вустенко Віталіни Василівни „Оптимізація лікування безпліддя у жінок з патологією щитоподібної залози” подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - „акушерство та гінекологія”.
Науковий керівник: д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Квашенко В.П.
                Офіційні опоненти:
       -  Сімрок В.В. –  д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський медичний університет МОЗ України».
- Пирогова В.І. – д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України.

2.    Офіційний захист кандидатської дисертації Воронова Ірини Іванівни „Імунологічні аспекти невиношування вагітності ранніх термінів: діагностика, патогенез, лікування” подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01- „акушерство та гінекологія”.
Науковий керівник: д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Дьоміна Т.М.
                Офіційні опоненти:
       -  Луценко Н.С. –  д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України
- Грищенко О.В. – д. мед. н., професор, завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України
3.     Об’яви.