СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03
П О В І Д О М Л Я Є:

15 травня 2013 року о 12.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове засідання (сесійне) спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1.    Офіційний захист докторської дисертації Желєзної Ганни Олександрівни „Нетримання сечі у жінок з гінекологічною патологією (епідеміологія, діагностика, патогенетичне обґрунтування лікування)” подану на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.01- „акушерство та гінекологія”.
Науковий консультант: член-кор. НАМНУ, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Чайка В.К.
                Офіційні опоненти:
-    Потапов В.О. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
-    Камінський В.В. - член-кор. НАМНУ, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (м. Київ);
-    Сірняк Ю.П. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри урології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.
2.    Офіційний захист кандидатської дисертації Абілової Олени Ігорівни „Прогнозування розвитку, рання діагностика і лікування внутрішньоутробної герпесвірусної інфекції у дітей першого року життя” подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - „педіатрія”.
Науковий керівник: д. мед. н., професор, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Юліш Є.І.
                Офіційні опоненти:
-    Овчаренко Л.С. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри  педіатрії Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України;
-    Чернишова Л.І. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (м. Київ).
3.     Представлення  дисертаційних  робіт,  які  подані до спеціалізованої вченої  ради Д 11.600.03.
4.    Об’яви.

               Голова спеціалізованої
               вченої ради Д 11.600.03,
               чл.-кор. НАМН України,
               д.мед.н., професор                                                                   В.К. ЧАЙКАСПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03
П О В І Д О М Л Я Є:

16 травня 2013 року о 12.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове засідання (сесійне) спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1.    Офіційний захист кандидатської дисертації Тонких Наталії Олександрівни „Диференційний підхід до діагностики, лікування і профілактики синкопе кардіоваскулярного ґенезу у дітей” подану на здобуття наукового ступеня дкандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - „педіатрія”.
Науковий керівник: д. мед. н., професор, завідувач кафедри  педіатрії ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Нагорна Н.В.
                Офіційні опоненти:
-    Крючко Т.О. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія МОЗ України» (м. Полтава);
-    Сенаторова Г.С. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 та неонатології Харківського національного медичного університету МОЗ України.
2.    Офіційний захист кандидатської дисертації Конопко Наталії Миколаївни „Прогнозування та профілактика ускладнень ідіопатичної екстрасистолії у дітей” подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - „педіатрія”.
Науковий керівник: д. мед. н., професор, завідувач кафедри  педіатрії ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Нагорна Н.В.
                Офіційні опоненти:
-    Крючко Т.О. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія МОЗ України» (м. Полтава);
-    Сенаторова Г.С. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 та неонатології Харківського національного медичного університету МОЗ України.
3.     Представлення  дисертаційних  робіт,  які  подані до спеціалізованої вченої  ради Д 11.600.03.
4.    Об’яви.

      Голова спеціалізованої
      вченої ради Д 11.600.03,
      чл.-кор. НАМН України,
      д.мед.н., професор                                                                         В.К. ЧАЙКА