СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03
П О В І Д О М Л Я Є:

26 червня 2013 року о 12.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.    Офіційний захист кандидатської дисертації Гусєва Вячеслава Михайловича „Рання діагностика і профілактика порушень у системі мати-плацента-плід у вагітних, які хворіли на сифіліс” подану на здобуття наукового ступеня дкандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Астахов В.М.
                Офіційні опоненти:
-    Луценко Н.С. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.
-    Пирогова В.І. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України.

2.    Офіційний захист кандидатської дисертації Степанової Діани Юріївни «Відновлення репродуктивної функції у жінок після реконструктивно-пластичних операцій з приводу лейоміоми матки» подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Потапов В.О.
                Офіційні опоненти:
-    Сімрок В.В. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та  
   гінекології ДЗ «Луганський медичний університет МОЗ України»;
-    Жабченко І.Ю. - д. мед. н., професор, завідувач відділенням патології вагітності та пологів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України (м. Київ).
3.     Представлення  дисертаційних  робіт,  які  подані до спеціалізованої вченої  ради Д 11.600.03.
4.    Об’яви.

      Голова спеціалізованої
      вченої ради Д 11.600.03,
      чл.-кор. НАМН України,
      д.мед.н., професор                                                                         В.К. ЧАЙКА