СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03

П О В І Д О М Л Я Є:

 

23 вересня 2013 року о 12.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Офіційний захист кандидатської дисертації аспіранта кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Фаннуш-Рамі „Диференційований підхід до лікування безпліддя у жінок з оперованими яєчниками» подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.

Науковий керівник: член-кор. НАМНУ, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Чайка В.К.

   Офіційні опоненти:

- Луценко Н.С. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

- Паращук Ю.С. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 гінекології Харківського національного медичного університету МОЗ України

 

  1. Офіційний захист кандидатської дисертації аспіранта кафедри акушерства і гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет» Сімрок-Старчевої Д.В. «Патогенетично обґрунтовані підходи до ендохірургічної стимуляції овуляції у жінок з синдромом полікистозних яєчників» подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.

 Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Чайка А.В.

   Офіційні опоненти:

- Луценко Н.С. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

- Грищенко М.Г. - д. мед. н., доцент, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 Харківського національного медичного університету МОЗ України.

  1.  Представлення дисертаційних робіт, які подані до спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03.
  2. Обяви.

 

  Голова спеціалізованої 

 вченої ради Д 11.600.03,

 чл.-кор. НАМН України,

 д.мед.н., професор   В.К. ЧАЙКА