СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03
П О В І Д О М Л Я Є:

21 жовтня 2013 року о 10.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове (сесійне) засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1.    Офіційний захист кандидатської дисертації завідувача відділенням дитячої та підліткової гінекології Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства Желтоноженко Л.В. „Лікування та профілактика фонових захворювань шийки матки у дівчат-підлітків з патологічним пубертатним періодом” подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.
Науковий керівник: член-кор. НАМНУ, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Чайка В.К.
                Офіційні опоненти:
-    Потапов В.О.   - д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  
-    Тучкіна І.О. - д. мед. н., професор, завідувач  кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології Харківського національного медичного університету  МОЗ України.

2.    Офіційний захист кандидатської дисертації лікаря акушер-гінеколога міської клінічної лікарні № 3 м. Макіївки Донецької області Хоменко В.А. „Тактика ведення вагітних групи ризику щодо перинатальних втрат”  подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.
    Науковий керівник: д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Могілевкіна І.О.
                Офіційні опоненти:
-    Резніченко Г.І. - д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології Запорізької  медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.
-     Пирогова В.І. - д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України
3.     Представлення  дисертаційних  робіт,  які  подані до спеціалізованої вченої  ради Д 11.600.03.
4.    Об’яви.

      Голова спеціалізованої
      вченої ради Д 11.600.03,
      чл.-кор. НАМН України,
      д.мед.н., професор                                                            В.К. ЧАЙКА
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03
П О В І Д О М Л Я Є:

22 жовтня 2013 року о 10.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове (сесійне) засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1.    Офіційний захист кандидатської дисертації аспіранта кафедри неонатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Павлюченко В.В. „Прогнозування та профілактика бронхолегеневої дисплазії у недоношених дітей” подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – „педіатрія”.
Науковий керівник: д. мед. н., професор, завідувач кафедри неонатології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України Батман Ю.А.
                Офіційні опоненти:
-    Знаменська Т.К. -  д. мед. н., професор, завідувач відділом неонатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України (м. Київ).
-    Крючко Т.О. д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія МОЗ України» (м. Полтава).
2.    Представлення  дисертаційних  робіт,  які  подані до спеціалізованої вченої  ради Д 11.600.03.
3.    Об’яви.

      Голова спеціалізованої
      вченої ради Д 11.600.03,
      чл.-кор. НАМН України,
      д.мед.н., професор                                                            В.К. ЧАЙКА