СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03
П О В І Д О М Л Я Є:
26 листопада 2013 року о 12.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове (сесійне) засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1.    Офіційний захист докторської дисертації доцента кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Банахевича Р.М. «Рецидивний генітальний пролапс: нові підходи до патогенетичної оцінки, діагностики, хірургічної тактики та реабілітації» подану на здобуття наукового ступеня доктора  медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.
Науковий консультант: д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Потапов В.О.
                Офіційні опоненти:
-    Сімрок В.В., д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України;
-    Камінський В.В., член-кор. НАМНУ, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (м. Київ);
-    Маркін Л.Б.,  член-кор. НАМНУ, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України.
2.    Офіційний захист кандидатської дисертації лікаря акушер-гінеколога пологового відділення  Луганської обласної клінічної лікарні Корявої Т.Ф. „Диференційований підхід до ведення вагітних з  прееклампсією на тлі захворювань печінки” подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.
    Науковий керівник: д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства і гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України Сімрок В.В.
                Офіційні опоненти:
-    Дьоміна Т.М.  д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ННІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України;
-      Грищенко О.В. д. мед. н., професор, завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології  Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.
3.    Об’яви.

      Голова спеціалізованої
      вченої ради Д 11.600.03,
      чл.-кор. НАМН України,
      д.мед.н., професор                                                            В.К. ЧАЙКАСПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03
П О В І Д О М Л Я Є:

27 листопада 2013 року о 10.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове (сесійне) засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1.    Офіційний захист кандидатської дисертації лікаря акушер-гінеколога Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства Павлушенко С.Д. „Диференційований підхід до діагностики, лікування та профілактики рецидивів доброякісних захворювань шийки матки у жінок репродуктивного віку” подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.
Науковий керівник: д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ННІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України  Долгошапко О.М.
                Офіційні опоненти:
-    Потапов В.О.   д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
-      Громова А.М., д. мед. н., професор, завідувач  кафедри акушерства та гінекології Української медичної стоматологічної академії  МОЗ України (м. Полтава).
2.    Офіційний захист кандидатської дисертації лікаря акушер-гінекологя ТОВ «Версус» поліклініки медичної академії м. Дніпропетровська Ханіної О.І.  „Клініко-морфологічна характеристика, діагностика та лікування гіперпластичних процесів ендометрію в пременопаузі у жінок з хронічним ендометритом” подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.
Науковий керівник: д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  Потапов В.О.
                Офіційні опоненти:
-    Квашенко В.П..  д. мед. н., професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ННІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України;  
-      Заболотнов В.О., д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології  № 1 Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгіївського МОЗ України.
3.    Об’яви.

      Голова спеціалізованої
      вченої ради Д 11.600.03,
      чл.-кор. НАМН України,
      д.мед.н., професор                                                            В.К. ЧАЙКА