СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 11.600.03 П О В І Д О М Л Я Є:

12 квітня 2011 року о 10.00 годині у залі засідань (Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства) відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 НДІ медичних проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1. Офіційний захист докторської дисертації Богослав Юлії Петрівни "Профілактика та лікування порушень репродуктивного здоров’я у жінок з ожирінням" за спеціальністю 14.01.01 – „акушерство та гінекологія”.
       Науковий консультант: член-кор. АМНУ, д. мед. н., професор Чайка В.К., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФІПО
        Офіційні опоненти:
   - Потапов В.О. – д. мед. н., професор, зав. кафедри акушерства та гінекології Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України
   - Венцківський Б.М., член-кор. АМНУ, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ);
   - Пирогова В.І. , д. мед. н., професор, зав. кафедри кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України

2.  Офіційний захист кандидатської дисертації Вакуленко Світлани Ігорівни "Роль персистуючих внутрішньоклітинних інфекцій у розвитку рекурентних форм обструктивного бронхіту у дітей" за спеціальністю 14.01.10 – „педіатрія”. 
 Науковий керівник: д. мед. н., професор Юліш Є.І.
         Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ      України, кафедра пропедевтики педіатрії
           Офіційні опоненти:
       - Абатуров О.Є., д. мед. н., професор, завідувач кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України;
       - Богадєльніков І.В., д. мед. н., професор, професор кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгіївського МОЗ України