ОГОЛОШЕННЯ

Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 25 жовтня 2011 року о 11 годині відбудеться захист дисертацій:
        1.Вайди Володимира Михайловича, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: " Гендерні й вікові особливості остеопорозу та його ускладнень " на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
– Роботу виконано  в ДУ «Інституті геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» 
– Науковий консультант: заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор Поворознюк Владислав Володимирович, ДУ "Інститут геронтології" НАМН України, завідувач відділом клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату
Офіційні опоненти:
– д. мед. наук, проф. Бруско Антон Тимофійович, Державна установа «Інститут травматології та ортопедії АМН України», керівник відділу патоморфології з експериментально-біологічним відділенням
– д.мед.н., проф. Бублик Леонід Олександрович,  Донецький науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету  ім. М. Горького МОЗ України, заступник директора з наукової роботи, керівник клініки вертебрології
– лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки, д.мед.наук, професор, Корж Микола Олексійович, Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН України», директор
      2. Копельян Наталії Миколаївни, 14.03.08 – імунологія та алергологія:   "Особливості імунних порушень при генералізованому пародонтиті, імунокорекція та імунореабілітація" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
– Роботу виконано в Державному закладі „Луганський державний медичний університет” та Київському Центрі мікрохірургії ока МОЗ України.
– Науковий керівник: д.мед.н., проф., Лоскутова Ірина Володимирівна, Луганський державний медичний університет, професор кафедри фтизіатрії, клінічної імунології, алергології та медичної генетики
Офіційні опоненти:
– д.мед.н., проф., Білоглазов Володимир Олексійович, Кримський державний медичний університет ім..С.І.Георгієвського, завідувач кафедри внутрішньої медицини
–  д.мед.н., проф., Мельников Олег Феодосійович, ДУ «Інститут отоларингології ім..проф.А.І.Коломійченка НАМА України», , завідувач лабораторії патофізіології та імунології

А також Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 26 жовтня 2011 року о 11 годині відбудеться захист дисертації:
    Хуссайна  А  Сархани, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: «Переломи довгих кісток нижніх кінцівок, ускладнених порушенням антеградного кровотоку (рання діагностика, прогнозування)» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
- Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України.
- Науковий керівник:  д.мед.н., проф. Жук  Петро Михайлович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри травматології та ортопедії.
Офіційні опоненти:
- д.мед.н., проф. Лобанов Григорій Вікторович,  Донецький національний медичний університет  ім.М.Горького 
    МОЗ України, професор кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій факультету
     інтернатури та післядипломної освіти
- д.мед.н., проф. Анкін  Микола  Львович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, завідувач кафедри травматології та ортопедії № 2


Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)

Тел. для довідки 97 66 33                                                                                                         Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04