ОГОЛОШЕННЯ
Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 12 березня 2012 року о 11 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Попової Тетяни Валеріївни, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: «Оптимізація ранньої діагностики та превентивних заходів щодо порушень постави у дітей та підлітків" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
  - Роботу виконано в НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університета ім. М.Горького МОЗ України.
 - Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий співробітник Владзимирський Антон Вячеславович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, НДІ травматології та ортопедії, завідуючий відділом телемедицини та організаційно-методичним
– Офіційні опоненти:
– д.мед.н., проф., Гур’єв Сергій Омельнович, Український науково-практичний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, заступник директора з наукової роботи
– д.мед.н., проф. Левицький  Анатолій Феодосійович, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії
2. Уманський Кирило Станіславович, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: "Функціональний остеосинтез при повних розривах акроміально-ключичного зчленування" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
 -  Роботу виконано в НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університета ім. М.Горького МОЗ України.
– Науковий керівник: д.мед.н., проф., Климовицький Володимир Гарійович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри травматології, ортопедії та ХЕС ФІПО.
Офіційні опоненти:
– д.мед.н., проф., Шимон Василь Михайлович, Державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний університет, завідувач кафедри загальної хірургії, травматології та ортопедії, оперативної хірургії та судової медицини медичного факультету
–  д.мед.н., проф., Науменко Леонід Юрійович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри медико-соціальної експертизи ФПО; лауреат державної премії УРСР


А також Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 13 березня 2012 року о 11 годині відбудеться захист дисертації:
1. Хадрі Вадид, 14.01.21 – травматологія та ортопедія:  "Використання біоімплантатів на основі вуглецю для лікування метафізарних та метадіафізарних переломів  плечової кістки" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук..
  - Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті ім.. М. Горького МОЗ України.
–  Науковий керівник: д.мед.н., професор Климовицький Володимир Гарійович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри травматології, ортопедії та ХЕС ФІПО.
Офіційні опоненти:
– д.мед.н., проф., Гур’єв С. О., Український науково-практичний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, заступник директора з наукової роботи
– д.мед.н., проф., Бойко І.В., ДУ « Український науково-дослідний інститут медичних проблем інвалідності МОЗ України», керівник відділу медіко-соціальної експертизи та реабілітації наслідків травм і захворювань опорно-рухового апарату поєднаних з враженням периферичної нервової системи

Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)

Тел. для довідки 97 66 33                                                                                Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04