ОГОЛОШЕННЯ
Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 11 травня 2012 року о 11 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Бувайло Інна Вікторівна, 14.01.30– анестезіологія та інтенсивна терапія: «Ефективність застосування плазмаферезу в комплексному лікуванні аутоімунних демієлінізуючих захворювань нервової системи" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
– Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.
– Науковий керівник: чл.-кор. НАМН України, д.мед.наук, проф. Черній Володимир Ілліч, Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького МОЗ України, зав. каф. анестезіології, ІТ, МНС та лабораторної діагностики і клінічної фізіології ФІПО
Офіційні опоненти:
- д.мед.н., проф., Шейман Борис Семенович, Інститут екогігіени та токсикології ім. Л.І. Медведя  м. Києв, МОЗ      України,  завідуючий відділенням екозалежної патології та кліничної токсикології, головний позаштатний токсиколог МОЗ України, президент асоціациії еферентологів України
 - д.мед.н., проф. Статінова Олена Анатоліївна, Донецький національный медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри неврології і медичної генетики.
2. Кагличенко Владислав Володимирович, 14.01.30– анестезіологія та інтенсивна терапія: «Диференційоване застосування плазмафереза в комплексній інтенсивній терапії гострого панкреатита" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
– Робота виконана в Національному медичному університеті ім..О.О.Богомольця МОЗ України
– Науковий керівник: заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Глумчер Фелікс Семенович, Національний медичний університет ім..О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
Офіційні опоненти:
– д.мед.наук Стариков Анатолій Володимирович, ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», завідувач відділу клінічної трансфузіології та інтенсивної терапії
– д.мед.н., проф. Гриценко Сергій Миколайович, Запорізька медична академія післядипломнорї освіти МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

А також Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 12 травня 2012 року о 9 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Господарська Христина Остапівна, 14.03.08 – імунологія та алергологія: "Цитомегаловірусна інфекція у пацієнтів з імунодефіцитними порушеннями: підходи до діагностики та терапії» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук:
 - Роботу виконано в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».
–  Науковий керівник: д.мед.н., проф., Чоп’як Валентина Володимирівна, ДЗ «Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького», завідувач кафедри клінічної імунології та алергології.
Офіційні опоненти:
– д.мед.н., проф., Лоскутова Ірина Володимирівна, Луганський державний медичний університет, професор кафедри фтизіатрії, клінічної імунології, алергології та медичної генетики
– д.мед.н., доцент Курченко Андрій Ігорович, ДЗ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця», доцент кафедри клінічної імунології та алергології
2. Рамі Таліб Мутшер Мутшер, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: "Роль пошкоджень м’якотканинних структур колінного суглоба у розвитку гонартрозу (на основі клініко-артроскопічних та біомеханічних даних)» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук:
– Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.
–  Науковий керівник: д.мед.н., проф., Климовицький Володимир Гарійович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри травматології, ортопедії та ХЕС ФІПО.
Офіційні опоненти:
– д.мед.н., проф., Івченко Валерій Костянтинович ректор, завідувач кафедрою травматології та ортопедії  Луганського державного медичного університету МОЗ України
– д.мед.н., проф. Герцен Генрих Іванович, завідувач кафедрою травматології та ортопедії №1 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка
          Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)

Тел. для довідки 97 66 33                                                                               

Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04