ОГОЛОШЕННЯ
Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 16 листопада 2012 року о 11 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Чернуського В’ячеслава Григоровича, 14.03.08 – імунологія та алергологія: «Характеристика клініко-імунологічних та інфекційних факторів при  бронхіальній астмі у дітей» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:
 - Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна МОН України
 Науковий консультант: д.мед.н., проф., Попов Миколай Миколайович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України, завідувач кафедри загальної та клінічної імунології та алергології
Офіційні опоненти:
-д.мед.н., проф., Лоскутова Ірина Володимирівна, Луганський державний медичний університет, професор кафедри фтизіатрії, клінічної імунології, алергології та медичної генетики
-д.мед.н., професор Зайков Сергій Вікторович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології
-д.мед.н., проф. Кузнецова Лариса Володимирівна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології
2. Олійника Олександра  Борисовича, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: «Структурно-функціональні зміни кісткової тканини у жінок різного віку з патологією щитоподібної   залози, що супроводжується тиреотоксикозом» (клініко-експериментальне дослідження)
- Дисертаційна робота виконана у ДУ «Інститут геронтології   імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»
- Науковий керівник: д.мед.н., проф., Поворознюк Владислав Володимирович, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології  імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».
Офіційні опоненти:
-д.мед.н., проф. Бублик Леонід Олександрович, професор кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій факультету інтернатури та післядипломної освіти Донецького національного медичного університет у імені М. Горького МОЗ України;
–  д.мед.н., проф. Бруско Антон Тимофійович, керівник відділу патоморфології і патофізіології з експериментально-біологічним відділенням ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України».
А також Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 17 листопада 2012 року о 9 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Мустафіна Тимура Ахатьєвича,  14.01.30– анестезіологія та інтенсивна терапія:  «Інтенсивна терапія поліетіологічного ураження центральної нервової системи в ранньому неонатальному періоді» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
–     Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті ім.М.Горького МОЗ України
–    Науковий керівник: чл.-кор. НАМН України, д.мед.наук, проф. Черній Володимир Ілліч, Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького МОЗ України, зав. каф. анестезіології, ІТ, МНС та лабораторної діагностики і клінічної фізіології ФІПО
–    Офіційні опоненти:
- д.мед.н., проф., Георгіянц Маріне Акопівна, Харківська медична академія післядипломної освіти  МОЗ України, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії
    - д.мед.н., проф. Беляєв Андрій Вікторович,бНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, професор кафедри дитячої, анестезіології та інтенсивної терапії
2. Кузєнкова Романа Вікторовича, 14.01.30– анестезіологія та інтенсивна терапія:  «Розробка критеріїв для початку безпечної нутритивної підтримки недоношеним новонародженим з респіраторним дистрес - синдромом» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
    Роботу виконано в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.
Науковий керівник: д.мед.н., проф., Георгіянц Маріне Акопівна, Харківська медична академія післядипломної освіти  МОЗ України, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії
Офіційні опоненти:
–    д.мед.наук, проф. Курапов Євген Петрович, Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
– д.мед.н., проф. Снісар Володимир Іванович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,
професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти
                   Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)
Тел. для довідки 97 66 33                                                                                Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04