ОГОЛОШЕННЯ
Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 21 грудня 2012 року о 11 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Козопас Віктор Степанович, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: «Закрита поєднана травма таза: епідеміологія, танатогенез, клінічні аспекти лікування на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах " на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
  - Роботу виконано в Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького МОЗ України.
- Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Філь Юрій Ярославович, завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії надзвичайних станів Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України.
Офіційні опоненти:
- доктор медичних наук, професор Лобанов Григорій Вікторович, професор кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій факультету інтернатури та післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України;
- доктор медичних наук, професор Істомін Андрій Георгійович, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини  Харківського національного медичного університету МОЗ України.
2. Дігтяр Андрій Валерійович, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: "Тотальне  безцементне  ендопротезування  при медіальних  переломах  шийки  стегнової  кістки та  їх  наслідках" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
 -  Роботу виконано в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
- Науковий керівник: член – кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України Лоскутов Олександр Євгенович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри травматології та ортопедії.
       Офіційні опоненти:
– доктор медичних наук, професор, Бабоша Валентин Олександрович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій ФІПО
- доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник Полулях Михайло Васильович,  клініка «Захворювань суглобів у дорослих» Інститут травматології та ортопедії АМН України
А також Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 22 грудня 2012 року о 9 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Івченко Андрій Валерійович, 14.01.21 – травматологія та ортопедія:  "Патогенетичне обґрунтування лікування та прогнозування перебігу переломів довгих кісток кінцівок у хворих на цукровий діабет (експериментально-клінічне дослідження)" на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
  - Роботу виконано в Державному закладі «Луганський державний медичний університет» МОЗ України  .
Офіційні опоненти:
- Лобанов Г.В., д.мед.н., професор, професор кафедри травматології, ортопедії та ХЕС ФІПО (Донецький національний медичний уні¬¬верситет ім. М.Горького МОЗ України)
– Бруско А.Т., д.мед.н., професор, завідувач відділу патоморфології з експериментально-біологічним відділенням (ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України»)
- Бур`янов О.А., д.мед.н., професор, завідувач ка¬фед¬ри травматології і ортопедії (Національний медичний університет ім. акад.. О.О.Богомольця МОЗ України)
2. Ульянов Олександр Володимирович, 14.03.08 – імунологія та алергологія: «Клініко-імунооргічна характеристика та лікування хворих на червоний плоский лишай слизових оболонок ротової порожнини" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
–    Роботу виконано в Державному закладі „Луганський державний медичний університет” МОЗ України.
–    Науковий керівник: д.мед.н., проф., Лоскутова Ірина Володимирівна, Луганський державний медичний університет, професор кафедри фтизіатрії, клінічної імунології, алергології та медичної генетики
Офіційні опоненти:
–    д.мед.н., проф., Трунова Ольга Арнольдівна, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри мікробіології, вірусології та епідеміології
– д.мед.наук, доцент Курченко Андрій Ігоревич, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології , Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)

Тел. для довідки 97 66 33                                                                                Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04