ОГОЛОШЕННЯ
Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 11 січня 2013 року о 11 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Волянського Андрія Юрійовича, 14.03.08 – імунологія та алергологія: «Імунологічна характеристика поствакцинального процесу при застосуванні різних типів вакцинних препаратів» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:
- Робота виконана в ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»
 Науковий консультант: д.мед.н., проф., Попов Миколай Миколайович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України, завідувач кафедри загальної та клінічної імунології та алергології
Офіційні опоненти:
-д.мед.н., проф., Трунова Ольга Арнольдівна, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології
-д.мед.н., професор Гольцев Анатолій Миколайович, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, директор
-д.мед.н., проф. Карабан Олег Михайлович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри загальної гігієни та епідеміології
2. Щербаков Сергій Сергійович, 14.01.30– анестезіологія та інтенсивна терапія: «Діагностика і профілактика порушень гемокоагуляції у хворих гострим деструктивним панкреатитом» » на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 - Робота виконана в Одеському національному медичному університеті МОЗ України.
- Науковий керівник: д.мед.н., проф. Тарабрін Олег Олександрович, Одеський національний медичний університет МОЗ України, завідуючий кафедрою анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою.
Офіційні опоненти:
-д.мед.н., проф. Шано Валентина Петрівна, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів та лабораторної діагностики ФІПО;
–  д.мед.н., проф. Хижняк Анатолій Антонович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідуючий кафедрою медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії.

А також Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 12 січня 2013 року о 9 годині відбудеться захист дисертацій:
1.  Зєльоного Ігоря Івановича, 14.03.08 – імунологія та алергологія: «Імунопатогенез ускладнених і рецидивуючих форм бешихи, диференційована імунокорекція та імунореабілітація» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:
Роботу виконано в Державному закладі „Луганський державний медичний університет” МОЗ України
 Наукові консультанти: д.мед.н., проф., Фролов Валерій Митрофанович , Луганський державний медичний університет, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, зав. відділом екологічної генетики і імунології Українського наукового центру медичної генетики МОЗ України; д.мед.н., проф., Прилуцький Олександр Сергійович, Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології
Офіційні опоненти:
- д.мед.наук, проф. Білоглазов Володимир Олексійович, Кримський державний медичний університет  ім.С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2
 – д.мед.н., доцент Курченко Андрій Ігорович, Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології
-д.мед.н., проф. Фролов Олександр Кирилович, ДЗ «Запорізький національний університет», професор кафедри імунології та біохімії, завідувач лабораторією біотехнології
2. Левченко Лілія Юріївна, 14.03.08 – імунологія та алергологія:  «Роль поліморфізмів толл-подібних рецепторів 2 та 4  у патогенезі атопічного дерматиту» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
    Дисертація виконана в Науково - дослідному інституті генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» Міністерства охорони здоров’я України.
Науковий керівник: д.мед.н., проф., Кайдашев Ігор Петрович, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3  
 Офіційні опоненти:  
 - д.мед.наук, проф. Білоглазов Володимир Олексійович, Кримський державний медичний університет  ім.С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2
 – д.мед.н., доцент Курченко Андрій Ігорович, Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології
                   Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)
Тел. для довідки 97 66 33                                                                                Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04