ОГОЛОШЕННЯ
Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 8 лютого 2013 року о 11 годині відбудеться захист дисертацій:
1.    Дуброва Сергія Олександровича, 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія: «Концепція відлучення від респіратора пацієнтів з тяжкою травмою після проведення тривалої
штучної вентиляції легень" на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
- Роботу виконано в в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України
- Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Глумчер Фелікс Семенович, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету
Офіційні опоненти:
 - д.мед.н., проф. Шано Валентина Петрівна, професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, медицини  невідкладних  станів і лабораторної діагностики ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України;
 - д.мед.н., проф. Клигуненко Олена Миколаївна, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО Державного закладу Дніпропетровська медична академія МОЗ України;
– д.мед.н., проф. Зубков Віктор Іванович, професор кафедри анестезіології та реаніматології Української військово-медичної академії МО України.
2. Гринцової Ганни Олександрівни, 14.01.30– анестезіологія та інтенсивна терапія: «Підвищення ефективності комплексної інтенсивної терапії у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легенів шляхом корекції гіпоксії» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 - Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького
–    Науковий керівник: чл.-кор. НАМН України, д.мед.наук, проф. Черній Володимир Ілліч, Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького МОЗ України, зав. каф. анестезіології, ІТ, МНС та лабораторної діагностики і клінічної фізіології ФІПО
Офіційні опоненти:
-д.мед.н., проф., Курапов Євген Петрович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії;
–д.мед.н., проф. Клигуненко Олена Миколаївна, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО Державного закладу Дніпропетровська медична академія МОЗ України;
А також Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 09 лютого 2013 року о 9 годині відбудеться захист дисертацій:
1.  Лісного Івана Івановича, 14.01.30– анестезіологія та інтенсивна терапія: «Моніторинг і корекція нейровегетативних та ноціцептивних порушень у хірургічних пацієнтів в процесі післяопераційної інтенсивної терапії» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
–    Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.
–    Науковий керівник: чл.-кор. НАМН України, д.мед.наук, проф. Черній Володимир Ілліч, Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького МОЗ України, зав. каф. анестезіології, ІТ, МНС та лабораторної діагностики і клінічної фізіології ФІПО
Офіційні опоненти:
- д.мед.н., проф., Курапов Євген Петрович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії;
- д.мед.н., проф. Глумчер Фелікс Семенович, Національний медичний університет  ім. О. О. Богомольця  МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії;
 - д.мед.н., проф. Кобеляцький Юрій Юрійович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.
2. Ширшова Вікторія Миколаївна, 14.03.08 – імунологія та алергологія:  «Особливості діагностики, лікування та профілактики хронічного часто рецидивуючого генітального кандидозу на фоні активної цитомегаловірусної інфекції в жінок» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
 - Дисертація виконана в Донецькому національному медичному університеті МОЗ України.
 - Науковий керівник: Резніченко Наталя Анатоліївна, Донецький нацiональний медичний університет iм. М.Горького МОЗ України, кафедра акушерства та гінекології №1
Офіційні опоненти:  
 - д.мед.н., проф., Трунова Ольга Арнольдівна, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології
 – д.мед.н., проф. Фролов Олександр Кирилович, ДЗ «Запорізький національний університет», професор кафедри імунології та біохімії, завідувач лабораторією біотехнології
                   Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)
Тел. для довідки 97 66 33                                                                                Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04