ОГОЛОШЕННЯ
Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 29 березня 2013 року о 11 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Балацька Наталія Іванівна, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: "Дефіцит та недостатність вітаміну D у населення України та їх вплив на структурно-функціональний стан  кісткової тканини» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:
–    Робота виконана в Інституті геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України
–    Науковий консультант: заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор Поворознюк Владислав Володимирович, ДУ "Інститут геронтології" НАМН України, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату
Офіційні опоненти:
-д.мед.н., проф., Бублик Леонід Олександрович, Донецький національний медичний університет імені М. Горького МОЗ України, професор кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій факультету інтернатури та післядипломної освіти
-д.мед.н., професор Бруско Антон Тимофійович, Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», керівник відділу патоморфології з експериментально-біологічним відділенням
-д.мед.н., професор Шевченко Станіслав Дмитрович, Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України», головний науковий співробітник відділу патології хребта та суглобів дитячого віку
2. Зуб Тетяна Олександрівна, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: " Формування деформації кульшової западини те ендопротезування при диспластичному коксартрозі" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
 - Робота виконана в Державній закладі «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
- Науковий керівник: Член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України Лоскутов Олександр Євгенійович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри травматології та ортопедії
Офіційні опоненти:
-д.мед.н., проф. Лобанов Григорій Вікторович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри травматології, ортопедії та ВПХ ФІПО
 –  д.мед.н., проф. Торчинський Віктор Петрович, Інститут травматології та ортопедії НАМН України, провідний науковий співробітник відділу ортопедії та травматології дорослих
А також Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 30 березня 2013 року о 9 годині відбудеться захист дисертацій:
1.  Шкатула Юрій Васильович, 14.01.21 – травматологія та ортопедія:  " Клініко-організаційні засади лікування постраждалих дитячого віку з поліорганними та полісистемними пошкодженнями на догоспітальному етапі надання медичної допомоги" здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
– Робота виконана у Медичному інституті Сумського державного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
 Науковий консультант: д.мед.н., проф., Гур’єв Сергій Омельнович, Український науково-практичний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, заступник директора з наукової роботи Офіційні опоненти:
- д.мед.наук, проф. Лобанов Григорій Вікторович, Донецький національний медичний університет імені М. Горького МОЗ України, професор кафедри травматології, ортопедії та ВПХ
– д.мед.н., проф. Левицький  Анатолій Феодосійович, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії
-д.мед.н., проф. Березка Микола Іванович, Харківський національний медичний університет, завідувач кафедри анестезіології, травматології та екстремальної медицини
2. Щикота  Роман Анатолійович, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: "Профілактика розвинення передньомедіальної нестабільності колінного суглоба при поєднаному пошкодженні великогомілкової колатеральної та передньої хрестоподібної зв’язок" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
  Робота виконана в науково-дослідному інституті травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького МОЗ України
Науковий керівник: д.мед.н., проф., Климовицький Володимир Гарійович директор НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри травматології, ортопедії та ХЕС, факультету інтернатури та післядипломної освіти
 Офіційні опоненти:  
 - д.мед.наук, проф. Івченко Валерій Костянтинович ректор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Луганського державного медичного університету МОЗ України
 – д.мед.н. Пустовойт Борис Анатолійович головний науковий співробітник відділення ортопедичної артрології та ендопротезування ДУ «ІПХС ім.проф.М.І.Ситенка НАМН України»
                   Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)
Тел. для довідки 97 66 33                                                                                Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04