ОГОЛОШЕННЯ
Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 19 квітня 2013 року об 11 годині відбудеться захист дисертацій:
1.  Оприщенка Олександра Олександровича, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: "Лікування поєднаних пошкоджень сухожилків згиначів пальців кисті та нервів (клініко-експериментальне дослідження)" на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
 - Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького МОЗ України.
- Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Борзих Олександр Володимирович, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, професор кафедри травматології, ортопедії і ХЄС, завідувач відділом мікрохірургії та відновного лікування наслідків травм ДНДІТО ДонНМУ ім. М.Горького; Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України.
Офіційні опоненти:
-д.мед.н., проф. Івченко Валерій Костянтинович, Луганський державний медичний університет МОЗ України, ректор, завідувач кафедри травматології і ортопедії; заслужений діяч науки і техніки України; Лауреат Державної премії України.
 –  д.мед.н., проф. Науменко Леонід Юрійович, Дніпропетровська державна медична Академія МОЗ України, завідувач кафедри медико-соціальної експертизи ФПО; Заслужений лікар України, лауреат державної премії УРСР.А також Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 20 квітня 2013 року о 9 годині відбудеться захист дисертацій:
1.  Гунька Бориса Анатолійовича, 14.03.08 – імунологія та алергологія:  «Гіперчутливість до умовно-патогенних грибів як критерій стану клітинної ланки імунітету у хворих на ВІЛ-інфекцію» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
- Дисертація виконана в Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова МОЗ України.
 - Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Зайков Сергій Вікторович, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології
Офіційні опоненти:  
 - д.мед.н., проф., Лоскутова Ірина Володимирівна, Луганський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри фтизіатрії, клінічної імунології, алергології та клінічної генетики
 – д.мед.н., проф. Господарський Ігор Ярославович, ВДНЗ «Тернопільський  державний медичний університет  імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

2. Сидоренка Андрія Валентиновича, 14.01.30– анестезіологія та інтенсивна терапія:  «Інтегральний метод оцінки функціонального стану організму та контролю ефективності інтенсивної терапії вагітних з прееклампсією» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
–     Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті ім.М.Горького МОЗ України
–    Науковий керівник: чл.-кор. НАМН України, д.мед.наук, проф. Черній Володимир Ілліч, Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького МОЗ України, зав. каф. анестезіології, ІТ, МНС та лабораторної діагностики і клінічної фізіології ФІПО
–    Офіційні опоненти:
- д.мед.н., проф., Курапов Євген Петрович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів та лабораторної діагностики факультету інтернатури та післядипломної освіти.
    - д.мед.н., проф. Ткаченко Руслан Опанасович, Національна медична академія післядипломної освіти  ім.  П. Л. Шупика,  кафедра акушерства, гінекології и репродуктології НМАПО ім.  П.Л. Шупика.

                   Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)
Тел. для довідки 97 66 33                                                                                Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04