7 червня  2013 року об 11.00 годині в актовому залі науково-дослідного інституту травматології і ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Офіційний захист кандидатської дисертації «Асоційована травма таза у постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Максименко Максим Анатолійович
Шифр та назва спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія
Науковий керівник – д.мед.н., професор Гур’єв С.О., ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», заступник директора з наукової роботи.
Офіційний опонент – д.мед.н., професор  Лобанов Г.В, професор кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.
Офіційний опонент – д.мед.н., професор  Тяжелов О.А., завідуючий лабораторією біомеханіки Державної установи „Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України, м. Харків.

2. Офіційний захист кандидатської дисертації «Імунопатогенез неалкогольного стеатогепатиту, імунокорекція та імунореабілітація хворих».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Єлізарова Тетяна Олекса
Шифр та назва спеціальності – 14.03.08 – імунологія та алергологія
Науковий керівник – д.мед.н., професор Кузнецова Л.В., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, завідуюча кафедрою клінічної, лабораторної імунології та алергології.
Офіційний опонент – д.мед.н., професор  Лоскутова І.В., ДЗ «Луганський державний медичний університет», професор кафедри фтизіатрії та клінічної імунології, алергології та медичної генетики.
Офіційний опонент – д.мед.н., професор  Зайков С.В., Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології і алергології.

8 червня  2013 року о 9.00 годині в актовому залі науково-дослідного інституту травматології і ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради
Д 11.600.04 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Офіційний захист кандидатської дисертації «Лікування гнійних післятравматичних артритів гомілковостопного суглоба».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Щадько Андрій Олександрович
Шифр та назва спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія
Науковий керівник – д.мед.н., професор Рушай К.А., керівник відділу політравми та кістково-гнійної інфекції Донецької обласної клінічної травматологічної лікарні.
Офіційний опонент – д.мед.н., професор  Тяжелов О.А., завідуючий лабораторією біомеханіки Державної установи „Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України, м. Харків.
Офіційний опонент – д.мед.н., професор  Філь Ю.Я., завідуючий кафедрою травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. Данила Галицького, м. Львів.