23 червня 2014 року об 11.00 годині в актовому залі науково-дослідного інституту травматології і ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Офіційний захист кандидатської дисертації «Оптимізація приводного пристрою при дистракційному остеосинтезі стегна за методом Бліскунова (експериментально-клінічне дослідження)».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Фєдулічєв Павло Миколайович ч
Шифр та назва спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія
Науковий керівник – д.мед.н., професор Климовицький В.Г., Донецький національний медичний університет , директор НДІ травматології та ортопедії, завідувач кафедрою травматології, ортопедії та ХЕС УНІПО.
Офіційний опонент – д.мед.н., проф. Калашніков Андрій Валерійович, завідувач відділу пошкоджень опорно-рухового апарату та проблем остеосинтезу ДЗ «Інститут травматології та ортопедії» АМН України.
Офіційний опонент – д.мед.н., проф. Істомін Андрій Георгійович, зав. каф. фіз. Реабілітації та спортивної медицини, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

2. Офіційний захист кандидатської дисертації «Хірургічне лікування хворих з деформаціями пальців кистей внаслідок уражень сухожилків розгиначів».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бондарук Дмитро Олександрович
Шифр та назва спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія
Науковий керівник – д.мед.н., проф., Лаур. Держ. премії України, Засл. лікар України Науменко Леонід Юрійович ДЗ Дніпропетровської мед. акад. МОЗ України, зав. каф. мед.-соц. експ. ФПО.
Офіційний опонент – д.мед.н., професор  Лоскутова І.В., ДЗ «Луганський державний медичний університет», професор кафедри фтизіатрії та клінічної імунології, алергології та медичної генетики.
Офіційний опонент – .мед.н., проф. Тяжелов Олексій Алімович, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», зав. лаб. біомеханіки.

24 червня 2014 року о 10.00 годині в актовому залі науково-дослідного інституту травматології і ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Офіційний захист кандидатської дисертації «Клініко-біомеханічне обґрунтування диференційованого підходу до вибору способу остеосинтеза позасуглобових переломів великогомілкової кістки».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Лафі Хатем
Шифр та назва спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія
Науковий керівник – д.мед.н., професор Климовицький В.Г., Донецький національний медичний університет , директор НДІ травматології та ортопедії, завідувач кафедрою травматології, ортопедії та ХЕС УНІПО.
Офіційний опонент – Голка Григорій Григорович, завідувач каф. травматології та ортопедії Харківського національного медичного університету МОЗ України.
Офіційний опонент – д.мед.н., проф. Івченко Валерій Костянтино¬вич, Луганський державний медич¬ний університет, ректор, заві¬дувач кафедри травматології та ортопедії.
2. Офіційний захист кандидатської дисертації «Оптимізація лікування тромботичних ускладнень у вагітних та породіль з тяжкою пре еклампсією».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Салех Олена Миколаївна
Шифр та назва спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Тарабрін Олег Олександрович, зав. каф. анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету.
Офіційний опонент – д.мед.н., проф. Шано Валентина Петрівна, проф. каф. анестезіології, ІТ, МНС та кардіохірургії ННІПО, зав. відділу анестезіології, інтенсивної терарії та реанімації ІНВХ НАМНУ Донецького національного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України.
Офіційний опонент – д.мед.н., проф. Ткаченко Руслан Опанасович, проф. каф. акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Київ).