ОГОЛОШЕННЯ

 

Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 4 листопада 2010 року о 11 годині відбудеться захист кандидатських дисертацій:

1. Довгого Володимира Васильовича, 14.03.08 (імунологія та алергологія): "Імунні та метаболічні порушення при гострій медикаментозній кропивниці у дітей та їх корекція".

 Роботу виконано в Луганському державному медичному університеті.

 Науковий керівник: д.мед.н., проф., Лоскутова Ірина Володимирівна, Луганський державний медичний університет МОЗ України, проф. кафедри фтизіатрії, клінічної імунології, алергології та медичної генетики

 Офіційні опоненти:

- д.мед.н., проф. Борзенко Берта Георгіївна,  Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри біохімії.

- д.мед.н., проф. Курченко Андрій Ігоревич,  Національний медичний університет ім.. Богомольця МОЗ України, проф. кафедри клінічної імунології та алергології.

2. Лєсніченка Дениса Олександровича, 14.03.08 (імунологія та алергологія): "Особливості імунної відповіді при цитомегаловірусній інфекції".

 Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.

 Науковий керівник: д.мед.н., проф., Прилуцький Олександр Сергійович, Донецький національний медичний університет, ім.. М. Горького, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та медичної генетики. 

 Офіційні опоненти:

 д.мед.н., проф., Лоскутова Ірина Володимирівна, Луганський державний медичний університет МОЗ України, проф. кафедри фтизіатрії, клінічної імунології, алергології та медичної генетики.

 д.мед.н., проф., Фролов Олександр Кирилович, Запорізький національний університет, кафедра імунології та біохімії.

 

Захист відбудеться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)

 

А також Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 5 листопада 2010 року о 11 годині відбудеться захист кандидатської дисертації:

1. Боєвої Світлани Станіславівни, 14.03.08 (імунологія та алергологія): "Особливості порушень імунітету у гірників вугільних шахт, хворих на пневмоконіоз, та їх корекція (клініко-експерементальне дослідження)".

- Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.

- Науковий керівник: д.мед.н., проф. Ніколенко Віктор Юрійович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, проф.. кафедри професійних хвороб і радіаційної медицини.

- Офіційні опоненти:

– д.мед.н., проф. Борзенко Берта Георгіївна,  Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри біохімії.

 д.мед.н., доц. Курченко Андрій Ігоревич,  Національний медичний університет ім.. Богомольця МОЗ України, доцент кафедри клінічної імунології та алергології.

  Захист відбудеться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)

 Тел. для довідки 97 66 33 Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04