ОГОЛОШЕННЯ

 

Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 17 грудня 2010 року о 9 годині відбудеться захист кандидатських дисертацій:

1. Резніченка Володимира Івановича, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: "Пошкодження хребта, як компонент полісистемної травми".

 Роботу виконано в Українському науково-практичному центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України.

 Науковий керівник: д.мед.н., проф., Гур’єв Сергій Омельнович, Український науково-практичний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, заступник директора з наукової роботи

 Офіційні опоненти:

 д.мед.н., проф. Бублик Леонід Олександрович,  Донецький науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, заступник директора з наукової роботи, керівник клініки вертебрології

 д.мед.н., проф. Радченко Володимир Олександрович,  Державна установа «Інститут патології хребта та

 суглобів ім..М.І.Ситенка»НАМН України, заступник директора з наукової роботи, керівник відділу

 інструментальної та малоінвазивної хірургії хребта

2. Цвяха Андрія Івановича, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: "Консервативне лікування хворих літнього віку

 з вертлюговими переломами стегнової кістки".

 Роботу виконано в Українському науково-практичному центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України..

 Науковий керівник: д.мед.н., проф., Гур’єв Сергій Омельнович, Український науково-практичний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, заступник директора з наукової роботи

 Офіційні опоненти:

 д.мед.н., проф., Бабоша Валентин Олександрович, Донецький національний медичний університет ім.М.Горького МОЗ України, професор кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій факультету інтернатури та післядипломної освіти

  д.мед.н., проф., Сулима Вадим Станіславович, Івано-Франківський національний медичний університет, завідувач кафедри травматології, ортопедії та воєнно-польової хірургії

 

А також Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 18 грудня 2010 року о 9 годині відбудеться захист кандидатських дисертацій:

1. Філя Адріана Юрійовича, 14.01.21 – травматологія та ортопедія:  "Поєднана травма з пошкодженням грудинно-реберного каркасу".

- Роботу виконано в Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

- Науковий керівник: д.мед.н., проф., Гур’єв Сергій Омельнович, Український науково-практичний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, заступник директора з наукової роботи Офіційні опоненти:

 д.мед.н., проф. Лобанов Григорій Вікторович,  Донецький національний медичний університет ім.М.Горького 

 МОЗ України, професор кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій факультету

 інтернатури та післядипломної освіти

 д.мед.н., проф., Калабуха Ігор Анатолійович,  Державна установа «Національний інститут фтізіатрії та пульмонології ім.Ф.Г.Яновського» НАМН України, завідувач відділом торакальної хірургії

2. Качура Євгена Юрійовича, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: "Лікування пошкоджень між гомілкового синдесмозу при травмах гомілковостопного суглоба".

- Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.

- Науковий керівник: д.мед.н., проф., Климовицький Володимир Гарійович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри травматології, ортопедії та ХЕС ФІПО

Офіційні опоненти:

– д.мед.н., проф. Івченко Валерій Костянтинович,  Луганський державний медичний університет МОЗ України, ректор, завідувач кафедри травматології, ортопедії

­- д.мед.н., проф. Герцен Генріх Іванович,  Національна медична академія післядипломної освіти ім..П.Л.Шупіка МОЗ України, завідувач кафедри травматології та ортопедії №1.

 

Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)

 

Тел. для довідки 97 66 33 
Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04