ОГОЛОШЕННЯ

Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 інформує, що 24 червня 2011 року о 11 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Нестеренко Олексій Миколайович, 14.01.30– анестезіологія та інтенсивна терапія: «Принципи діагностики та інтенсивної терапії хірургічного сепсису" на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
– Роботу виконано в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.
– Науковий керівник: чл.-кор. НАМН України, д.мед.наук, проф. Черній Володимир Ілліч, Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького МОЗ України, зав. каф. анестезіології, ІТ, МНС та лабораторної діагностики і клінічної фізіології ФІПО
Офіційні опоненти:
– д.мед.н., проф., Мальцева Людмила Олексіївна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
– д.мед.н., проф. Шлапак Ігор Порфирійович, Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупіка МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
– д.мед.н., проф. Гриценко Сергій Миколайович, Запорізька медична академія післядипломнорї освіти МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
2. Ченський Альберт Вікторович, 14.01.21 – травматологія та ортопедія: " Остеоартроз міжфалангових суглобів кистей: особливості діагностики, профілактики та лікування у людей старших вікових груп " на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
– Робота виконана в Інституті геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України
– Науковий керівник: заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор Поворознюк Владислав Володимирович, ДУ "Інститут геронтології" НАМН України, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату
Офіційні опоненти:
– д.мед.наук Черниш Володимир Юрієвич, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри травматології, ортопедії та ХЕС ФІПО
–  заслужений лікар України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, профессор Науменко Леонід Юрієвич, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, проректор з науково-педагогічної роботи та завідувач кафедри медико-соціальної  експертизи факультету післядипломної освіти

                    Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)
Тел. для довідки 97 66 33                                                                                Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04