ОГОЛОШЕННЯ

Спеціалізована Вчена Рада Д 11.600.04 повідомляє, що 25 червня 2011 року о 9 годині відбудеться захист дисертацій:
1. Савво Олексій Миколайович, 14.03.08 – імунологія та алергологія:  "Клініко-імунологічна характеристика перебігу лімфаденопатії у дітей, які часто хворіють» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
– Робота виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
 – Науковий керівник: д.мед.н., професор Попов Микола Миколайович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри загальної та клінічної імунології та алергології.
Офіційні опоненти:
– д.мед.н., проф., Лоскутова Ірина Володимирівна, Луганський державний медичний університет, професор кафедри фтизіатрії, клінічної імунології, алергології та медичної генетики
– д.мед.н., проф., Гольцев Анатолій Миколайович, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу кріопатофізіології та імунології, м.Харків
2. Голяніщев Максим Олександрович,  14.01.30– анестезіологія та інтенсивна терапія:  «Періопераційна профілактика гострої ішемії міокарда у хворих із гнійно-некротичними формами діабетичної стопи» на здобуття наукового ступеня кандида медичних наук.
–  Роботу виконано в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.
–  Науковий керівник: д.мед.н., проф., Лисенко Віктор Йосипович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, професор.
Офіційні опоненти:
– д.мед.н., проф., Новікова Раїса Іванівна, Заслужений працівник освіти України, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів та лабораторної діагностики ФІПО
– д.мед.н., проф. Хижняк Анатолій Антонович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач  кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії.


                    Захисти відбудяться в НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 106)
Тел. для довідки 97 66 33                                                                               

Спеціалізована Вчена Рада Д. 11.600.04