7 і 8 жовтня 2011 року о 9-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради
Д 11.600.05 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, пр. Дзержинського 43А, 3-ій поверх, конференційна зала засідань спецради).

Засідання 7 жовтня

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист кандидатської дисертації: «Роль порушень метаболізму гомоцистеїну в розвитку ендотеліальної дисфункції у хворих на стенокардію напруги похилого та старечого віку».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Саржевська Анастасія Валеріївна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії та косметології Запорізького державного медичного університету МОЗ України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Науковий керівник – Крайдашенко О.В., д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії та косметології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України).
Офіційний опонент – Туровська Т.В., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Бурмак Ю.Г., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини  (Луганський державний медичний університет МОЗ України).

Захист кандидатської дисертації: «Прогнозування рецидивів фібриляції передсердь та їх профілактика із застосуванням омега-3 поліненасичених жирних кислот».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Шевельок Анна Миколаївна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри внутрішньої медицини №1 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Науковий керівник – Калінкіна Наталія Валеріївна, д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №1 (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України).
Офіційний опонент – Шелест О.М., д.мед.н., професор, професор кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
Офіційний опонент – Яблучанський М.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України).

Засідання 8 жовтня

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист кандидатської дисертації: «Метаболічні фактори ризику у жінок з гіпертонічною хворобою: зв'язок з рівнем статевих гормонів та ефективністю лікування».
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Пентюк Лариса Олександрівна.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри внутрішньої медицини № 3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.
Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія.
Науковий керівник – Іванов Валерій Павлович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України)
Офіційний опонент – Шелест О.М.,  д.мед.н.,  професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
Офіційний опонент – Талаєва Т.В., д.мед.н., професор, завідувач відділом патофізіології (ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України).